Kintija Auziņa

Studē: LU Vēstures un filozofijas fakultātes Filozofijas maģistra studiju programma
Hobiji: Skolas laikā 11 gadi pavadīti intensīvi spēlējot basketbolu. Šobrīd vaļaspriekiem laiks tiek veltīts vasarā: izbraucieni ar velosipēdu, atpūta pie jūras.
Raksturo: Skats uz sevi no malas, savu spēju izvērtēšana un noteikšana ir grūts uzdevums. It īpaši man, jo piemīt spēcīga paškritika. Vairāk domāju par lietām, īpašībām, ar kurām neesmu apmierināta, kuras jāuzlabo, jāpilnveido. Uzskatu, ka tā ir pozitīvi vērtējama iezīme, jo tā palīdzējusi man sasniegt sev noteiktos mērķus.  Droši varu apgalvot, ka man piemīt atbildības sajūta pret saviem pienākumiem. Cenšos tik galā ar ikvienu dzīves situāciju, nemēdzu atstāt novārtā nepadarītus darbus.
Moto: Uzdrošinies, bet nepārvērtē!

Kurta Hāgena stipendiāte Kintija Auziņa par sevi stāsta:

"Šobrīd esmu Filozofijas Maģistru studiju programmas 1. kursa studente.  Pamatojoties uz vēlēšanos izstrādāt pēc iespējas pilnvērtīgāku, padziļinātāku zinātniski pētniecisko darbu maģistra studiju programmā, nolēmu pieteikties mecenāta Kurta Hāgena stipendijai, kura sniedz iespēju gūt pieredzi kādā no Latvijas Universitātes sadarbības universitātēm Vācijā.

Manu filozofisko interešu un pētniecības centrā atrodas Imanuela Kanta studijas. Kants tiek uzskatīts par vienu no ievērojamākajiem vācu domātājiem. Zinātniski pētnieciskajā darbā esmu iecerējusi pievērsties Kanta ētikas pamatojumam. Darbu pie Kanta ētikas, tās pamatojuma un problemātikas aizsāku jau bakalaura studiju laikā, izstrādājot zinātniski pētniecisko darbu „Imperatīva problemātika Kanta darbos”. Turklāt darbs pie šīs tēmas norisinājās galvenokārt Tībingenes universitātē ERASMUS apmaiņas programmas ietvaros. Darba kvalitāte tika sasniegta, lielākoties pateicoties semestra studijām šajā universitātē, kura tika mērķtiecīgi izvēlēta, jo tieši šajā universitātē ļoti augstā līmenī ir pārstāvētas Imanuela Kanta studijas.

Tieši Tībingenes universitāte, tās bibliotēka, daudzveidīgie studiju kursi, iespēja konsultēties ar jomas speciālistiem var sniegt man iespēju padziļināt zināšanas un izstrādāt iecerēto maģistru programmas noslēguma darbu. LU Fonda dāvātā uzticība un iespēja būt par Hāgena Kunga stipendiāti man ir liels pagodinājums. Šis mecenāta atbalsts ir nenovērtējams Latvijas kultūras dzīvē, jo sniedz studentiem gan akadēmiskas izaugsmes iespējas, gan nākotnē paver ceļu ciešākai Latvijas un Vācijas sadarbībai un sadraudzībai, kas ir bijis viens no būtiskākajiem Hāgena Kunga atbalsta mērķiem. Paldies manam mecenātam – cilvēkam, kurš Latviju uzskatījis par savu dzimteni."