„Ad verbum” tulkošanas stipendija

Stipendijas ieguvēji 2012./2013. akad. gadā: