Ilze Melgalve

Studē: LU Sociālo zinātņu fakultāte, maģistra studiju programma "Diplomātija".
Hobiji: Ceļošana, grāmatu lasīšana, teātra un operas apmeklēšana, peldēšana, distanču slēpošana.
Raksturo: Mērķtiecīga ideāliste, kura nebaidās no arvien jauniem izaicinājumiem.
Moto: Ticēt saviem spēkiem un nekad nepadoties, īstenojot savas ieceres!

Vēstnieka Andreja Pildegoviča stipendijas ieguvēja Ilze Melgalve par sevi stāsta:

"Jau pamatskolas laikā skaidri apzinājos, ka vēlos savu nākotni saistīt ar darbu diplomātijas jomā. Līdz ar to pēc vidusskolas beigšanas izšķīros par labu studijām Sociālo zinātņu fakultātē bakalaura studiju programmā „Politikas zinātne”, bet šovasar pēc jaunās maģistra programmas „Diplomātija” izveidošanas man pavērās lieliska iespēja studēt to, kas mani patiesi interesē un saista. Esmu pārliecināta, ka esmu izdarījusi pareizo izvēli un mana nākotne noteikti būs saistīta ar darbu diplomātiskajā korpusā.

Pēdējo trīs gadu laikā esmu paspējusi ne tikai sasniegt ļoti labus rezultātus studijās, bet arī piedalīties Erasmus apmaiņas programmā Austrijā, Vīnē, līdzdarboties debašu klubā un aktīvi iesaistīties studenšu korporācijā „Varavīksne”. Īpaši nozīmīga man ir dalība studenšu korporācijā, jo tā man ir sniegusi lielisku iespēju izpausties un apgūt jaunas zināšanas un prasmes, kā arī iepazīt dažādu profesiju pārstāvjus.

Es jūtos ļoti pagodināta, ka esmu kļuvusi par pirmo studenti, kura ieguvusi vēstnieka Andreja Pildegoviča vārdā nosaukto stipendiju. Liels paldies Robertam Blumbergam par stipendijas izveidošanu un stipendijas komisijai par mana līdzšinējā veikuma novērtēšanu. Stipendijas iegūšana man dod lielu stimulu darboties tālāk un sasniegt savus mērķus, kā arī ļoti patīkami ir apzināties, ka manas ieguldījums gan studijās, gan arī sabiedriskajās aktivitātēs tiek atzinīgi novērtēts. Stipendija noteikti dos man iespēju nokļūt tuvāk mana mērķa īstenošanai – kādreiz kļūt par diplomāti un strādāt manas valsts – Latvijas – labā."

2014. gadā Ilze aizstāvējusi maģistra darbu par tēmu "Krievijas Federācijas ārpolitika Kazahstānā, Gruzijā un Latvijā no 1991. līdz 2013. gadam: post-imperiālisma faktors".