Sanita Deksne

"Sirsnīga pateicība mecenātei Annai Justīnei Čakstei - Rollins un Latvijas Universitātes Fondam par piešķirto "Izcilo zinātnieku stipendiju". Pateicoties saņemtajai stipendijai varēju aizstāvēt zinātnisko darbu un ar Valsts pārbaudījuma komisijas 2013.gada 6.jūnija lēmumu Nr.1 iegūt profesionālo maģistra grādu projektu vadīšanā un projekta vadītāja kvalifikāciju, kas atbilst septītajam Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūras (LKI) un Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras (EKI) līmenim." (Sanita Deksne)