Iveta Joņina

Studē: LU Humanitāro zinātņu fakultāte, studiju programma "Angļu filoloģija".
Hobiji: Valodas, ceļošana, māksla, grafika.
Raksturo: Radoša, dinamiska un mērķtiecīga personība. 
Moto: Ķer mirkli!

Ernesta Felsberga piemiņas stipendijas ieguvēja Iveta Joņina par sevi stāsta:

"Mani jau skolas laikā ir aizrāvušas valodas un cittautu kultūra, tāpēc uzreiz pēc vidusskolas beigšanas iestājos Latvijas Universitātes Angļu Filoloģijas programmā, kur apguvu itāļu valodu kā otro valodu. 2009. gada vasarā ieguvu humanitāro zinātņu bakalaura grādu filoloģijā.

Pēc mācību beigšanas pārcēlos uz Itāliju uz diviem gadiem, kuru laikā itāļiem pasniedzu angļu valodu. 2011. gada rudenī atgriezos Latvijā, lai turpinātu mācības maģistrantūrā Latvijas Universitātē un dalītos savās zināšanās un pieredzē ar itāļu valodas studentiem. Kopš 2012. gada janvāra esmu Latvijas Itāļu valodas pasniedzēju asociācijas valdes priekšsēdētājas vietniece, kas man pavēra daudz jaunu iespēju iepazīstināt cilvēkus ar itāļu valodu, organizējot dažādas aktivitātes, konkursus un pasākumus valsts mērogā.

Priecājos, ka mans darbs itāļu valodas popularizēšanā Latvijā ticis novērtēts atzinīgi. Ernesta Felsberga stipendijas iegūšana man ir liels pagodinājums, kas motivē sasniegt arvien augstākus rezultātus un panākumus mācībās un pētnieciskajā darbībā."

2013. gadā Iveta aizstāvējusi maģistra darbu par tēmu "Lingvistiskās un pragmatiskās kompetences attīstīšana ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem".