Dāvis Beitlers

Studē: LU Vēstures un filozofijas fakultāte, Vēstures bakalaura studiju programma.

Hobiji: Glezniecība, mūzika, vēsture, senu un ne tik senu grāmatu pārmērīga vākšana un krāšana, dažbrīdēja niekošanās ar dzeju (kā pats saka) un pasākumu rīkošanu.

Raksturo:"Nevaru sevi objektīvi raksturot, par to jāatļauj spriest citiem. Pieļauju varbūtību, ka man, par spīti visādām īpatnībām, piemīt viena otra ne pārāk peļama rakstura iezīme..."

Moto: Per aspera ad astra.

Jelgavas novada pašvaldības stipendiāts Dāvis Beitlers par sevi stāsta:

"Esmu absolvējis Jelgavas novada Kalnciema vidusskolu, kas godam nes Vecā Kalnciema pagasta vārdu. Rudenī iestājos LU VFF. Šāda izvēle sakņojas manā interesē par Latvijas un, it īpaši, sava novada vēsturi. Priecājos, ka esmu iestājies tieši šajā fakultātē!

Jelgavas novada stipendija man, protams, nozīmē ļoti daudz. Tas ir ne tikai atbalsts, morāls iedrošinājums un motivācija, bet arī divkāršs gandarījums: gan par to, ka mana līdzšinājā darbība kultūras „lauciņā” kādam šķitusi kaut nedaudz vērā ņemama, gan arī par to, ka šī ievērība nākusi no man ļoti tuva novada vadības. Tas nav tuvums tikai administratīvi. Tas ir emocionāls un sentimentāls tuvums. Jelgavas novads ir ne tikai mana bērnība un skolas gadi, bet arī mana dzimta - manu senču mājas vismaz sešās paaudzēs, manas saknes.Tā ir milzīga piesaiste, kuru grūti definēt, apzīmējot vienīgi ar šodien, manuprāt, stipri nodeldēto vārdu „patriotisms”. Ja Jelgavas novads būtu valsts vai nācija, es nebītos vārda „nacionālisms”. Vienalga, vai šo teritoriju apzīmē vārds „apriņķis”, „rajons” vai „novads” – šī vieta man un manai dzimtai ir svētums.

Kas gan mēs būtu bez saknēm?

Jelgavas novada stipendija pavisam noteikti palīdzēs man sasniegt ne vienu mērķi vien. Tie ir gan tuvāki mērķi, gan pieturpunkti ceļā uz nākotnes ieceru īstenojumu. Vispirms tas saistās ar Kalnciema pagasta un Jelgava novada vēstures izpēti.

Esmu pateicīgs stipendijas komisijai par man izrādīto pagodinājumu! Centīšos pēc labākās sirdsapziņas attaisnot man dāvāto uzticību!"

2015. gadā Dāvis aizstāvējis bakalaura darbu par tēmu "Kalnciema pagasta pārvaldes sovjetizācija (1944-1949)" un turpina studijas maģistrantūrā.