Artis Aberfelds

Studē: LU Fizikas un matemātikas fakultāte, Fizikas maģistra studiju programma.
Hobiji: Astronomija, literatūra, datori.
Raksturo: Nosvērts, atbildīgs un draudzīgs.
Moto: Labāk simts draugu nekā viens ienaidnieks.

Kārļa Kaufmaņa stipendijas ieguvējs Artis Aberfelds par sevi stāsta:

"Studēju LU FMF fizikas maģistra studiju programmā. Turpināt studijas maģistra līmenī bija loģiska izvēle, lai turpinātu iesākto fiziķa izglītību.

Interese par astronomiju man radās jau bērnībā, dažādu astronomijai veltītu grāmatu lasīšana veicināja manu lasīt prieku. Vēlākās pamatskolas klasēs un vidusskolā sapratu, ka man vislabāk padodas fizika un matemātika. Tā nolēmu studēt LU fiziķos, ko arī vasarā veiksmīgi absolvēju. Man piešķirtajai stipendijai ir galvenokārt materiālā nozīme, tas ļauj nemeklēt darbu studiju laikā, ļaujot vairāk laika un enerģijas veltīt mācībām. Mans mērķis, pabeidzot maģistrus, ir kļūt par pētnieku, un ar zinātniskajiem darbiem veicināt zināšanas par astronomiju Latvijā un pasaulē."

2014. gadā Artis aizstāvējis maģistra darbu par tēmu "Zvaigznes BS17569-0011 absorbcijas spektra modelēšana" un turpina studijas doktorantūrā.