Emīls Veide

Studē: LU Fizikas un matemātikas fakultāte, Fizikas bakalaura studiju programmas 3.kursā.
Hobiji: Astronomija, matemātika, mūzika, dziedāšana, salsa, ceļošana, fotografēšana, mode, stils.
Raksturo: Puisis ar gaišu prātu un racionālu domāšanu. Personība. Patīk dziedāt, dejot salsu, lūkoties zvaigznēs un šad tad paspriedelēt par dažādām dzīves gudrībām. Komunikabls. Interesējas par visu, kas ir ievērības cienīgs. Ar prieku iesaistās aizraujošos pasākumos, ir gatavs visādām trakulībām. Tāpēc, ka dzīve ir krāsaina. Tai pat laikā Emīls ir cilvēks ar augstu atbildības izjūtu, svarīgos brīžos prot izvērtēt prioritātes un pieņemt lēmumus.
Moto: Kurš grib, tas meklē iespējas; kurš negrib, tas meklē iemeslus. 

K. Kaufmaņa piemiņas stipendijas ieguvējs Emīls Veide stāsta:

"Ar astronomiju aizraujos jau daudzus gadus, vienmēr cenšos arī pārējos iesaistīt dažādās ar astronomiju saistītās aktivitātēs. Zvaigžņotās debess vērošana tomēr ir visnotaļ romantisks pasākums.

Strādāju Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā par astronomijas skolotāju, kā arī pasniedzu nodarbības matemātikā. Jau otro gadu vadu Astronomijas pulciņu Tehniskās jaunrades namā „Annas 2”, kur jaunieši var apgūt astronomiju dažādos līmeņos, iemācīties veikt astronomiskos novērojumus, pazīt zvaigznājus un orientēties pie debess. Tomēr astronomiju nevar pilnvērtīgi apgūt, tikai lasot grāmatas vai rēķinot uzdevumus. Liela nozīme ir praktiskiem debess novērojumiem.

Šā gada oktobrī devos ekspedīcijā uz Austrāliju ar mērķi novērot pilno Saules aptumsumu, novērot dienvidu puslodes zvaigznājus, kā arī piedzīvot Saules atrašanos zenītā. Tā kā pilns Saules aptumsums ir ļoti reta parādība un tas ir redzams tikai noteiktā vietā uz zemeslodes, tad, lai to novērotu, bieži vien jādodas ļoti tālu. Jebkurš tāls brauciens nozīmē lielus izdevumus. Esmu pateicīgs LU Fondam par dāvāto Kārļa Kaufmaņa stipendiju, ar kuru varēju segt daļu no ceļa izdevumiem, kā arī sagatavoties astronomiskiem novērojumiem, kas ietver dažādu atbilstošu atribūtu iegādi. Brauciens bija izdevies. Ieguvu labas aptumsuma fotogrāfijas, kuras varēšu tālāk izmantot, stāstot par šo reto dabas parādību interesentiem un aicinot arī viņus rast iespēju vismaz vienu reizi mūžā atrasties uz vienas līnijas: Zeme – novērotājs – Mēness – Saule. Šādā veidā ceru īstenot K. Kaufmaņa novēlējumā pausto – stipendija paredzēta LU studentiem, kas specializējas astronomijā un nodarbojas ar tās popularizēšanu. Vai var būt vēl labāks veids, kā to īstenot?"

2013. gadā Emīls aizstāvējis bakalaura darbu par tēmu "Astronomijas elementu integrēšana citu dabaszinātņu mācību priekšmetos vispārizglītojošā vidusskolā" un 2015. gadā maģistra darbu par tēmu "Lietotnes "ClassFlow" didaktiskais aspekts vidusskolas matemātikā".

Raksts "Emīls Veide: Par jauniešu piesaistīšanu astronomijai" žurnālā "Zvaigžņotā Debess" (2014, Pavasaris (223), 36.-37.lpp.)