Maksims Ivanovs

Studē: LU Humanitāro zinātņu fakultāte, Angļu filoloģijas bakalaura programma.

Hobiji: Laika pavadīšana kopā ar ģimeni, valodas, lasīšana, šahs, garas pastaigas.

Raksturo: Mērķtiecīgs, enerģisks, izpalīdzīgs, analītiski domājošs, pragmatisks.

Moto: "Labor est etiam ipse voluptas." ("Darbs pats par sevi ir bauda.").

Kristapa Morberga stipendiāts Maksims Ivanovs par sevi stāsta:

"Esmu izvēlējies studēt angļu filoloģiju tāpēc, ka nākotnē plānoju nodarboties ar akadēmisko darbu valodniecības jomā: mani interesē datorlingvistika (piem., korpusa lingvistika, mašīntulkošana), semantika, sociolingvistika. Uzskatu, ka starpdisciplināriem pētījumiem, kuros tiek izmantotas gan humanitāro, gan eksakto zinātņu metodes, ir ļoti plašas perspektīvas. Studiju gaitā esmu pārliecinājies, ka mana izvēle bijusi pareiza, jo mana studiju programma nodrošina ar plašām un kvalitatīvām zināšanām. Pašlaik studēju "Erasmus" apmaiņas programmā Oslo Universitātē un varu teikt, ka zināšanas, ko esmu ieguvis LU, ļauj man veiksmīgi iejusties jaunajā studiju vidē.

Protams, daudz kas ir atkarīgs arī no pašu studentu aktivitātes, no tā, kā viņi piedalās akadēmiskajā dzīvē.

Tāpēc esmu iesaistījies manas studiju programmas studentu padomes darbā (esmu tās priekšsēdētāja vietnieks), kura ietvaros studentiem ir iespēja diskutēt par studiju aktualitātēm gan savā starpā, gan ar programmas vadību. Esmu arī pārstāvējis savu fakultāti izstādē ‘Skola-2012’ un strādājis kā LU Studentu servisa darbinieks jauno studentu vienotajā uzņemšanā.

Būt par K. Morberga stipendiātu ir gan pagodinājums, gan atbildība. Esmu ļoti pateicīgs LU Fondam par lēmumu piešķirt man šo stipendiju, jo šis lēmums gan nostiprinājis manu pārliecību, ka esmu nospraudis sev pareizus mērķus, gan nodrošinājis mani ar līdzekļiem, lai pietuvotos šiem mērķiem."

2015. gadā Maksims aizstāvējis bakalaura darbu par tēmu "Latīņu izteicienu lietojums rakstiskajā juridiskajā diskursā".