Raivis Baltmanis

Studē: LLU Informācijas tehnoloģiju fakultāte.
Hobiji: IT, zvejošana.
Moto: Jaunība - laiks, kad cilvēks mācās gudrību, vecums - laiks, kad viņš to izlieto.


Raivis Baltmanis ar bakalaura darbu "Zemes lāzerskenera datu lietošana mežsaimniecisko uzdevumu risināšanā" piedalījās Tieto Latvia un Accenture Latvia rīkotajā Latvijas augstskolu datorikas (informātikas) bakalaura un maģistra darbu konkursā, viņa darbs atzīts par trešo labāko bakalaura darbu 2012.gadā.

Par sevi stāsta:

"Jau kopš bērnības esmu interesējies par jaunākajām tehnoloģijām un visu, kas saistīts ar datoriem. Tāpēc arī pēc pamatskolas nolēmu mācīties profesionālajā vidusskolā par datorsistēmu tehniķi. Nākamais posms jau bija LLU Informācijas tehnoloģiju fakultātes bakalaura studijas, un tagad jau studēju maģistrantūrā.

Par labāko motivāciju vienmēr esmu uzskatījis atzinīgi novērtētos darbus. Zinot, ka esmu spējīgs izstrādāt darbu, kurš ir novērtēts tik augstā līmenī, kā šis konkurss, sniedz papildus pārliecību par saviem spēkiem un protams arī motivāciju turpināt ceļu savu mērķu sasniegšanai."