Eduards Plankājs

Studē: LU Vēstures un filozofijas fakultāte, studiju programma "Vēsture".
Hobiji: Vēsturiskā rekonstrukcija, mūzika, dzeja.
Raksturo: Mērķtiecīgs, aktīvs, radošs, komunikabls, uzticīgs savai vērtību sistēmai.
Moto: Spēcīgāks ir tas cīnītājs, kuram ir ko aizstāvēt.

Eduards Plankājs absolvējis Saulkrastu vidusskolu. Par savu ceļu uz LU un stipendiju stāsta:

"Par stipendiju pirmoreiz uzzināju pateicoties Saulkrastu vidusskolas absolventes, un savulaik arī “Ceļamaizes” stipendiju ieguvušās Nikas Aleksejevas prezentācijai. Stipendijas pieteikšanās termiņa sākumā, joprojām atbildu izvirzītajiem kritērijiem, tamdēļ nolēmu pieteikties. Par labu studijām Latvijas Universitātē kļuva nelokāmā vēlme studēt vēsturi, kā arī draugu- Vēstures un filozofijas fakultātes (VFF) studentu pamudinājums. Liels bija mans prieks, kad tiku konkursa otrajā kārtā, un jo lielāks- kad saņēmu LU fonda vēstuli par stipendijas piešķiršanu.

Būt LU studentam, stipendiātam ir gods. Vēlreiz pateicos LU Fondam par sniegto iespēju, jo stipendijas iegūšana sniedz ne vien vērtīgu finansiālu atbalstu, bet arī, kas vēl svarīgāk, morālo gandarījumu par līdz šim paveiktā darba novērtējumu."

2015. gadā Eduards aizstāvējis bakalaura darbu par tēmu "Vēlā dzelzs laikmeta un viduslaiku sākuma posma skeletkapi Ziemeļkurzemē (9.-14.gs.)" un turpina studijas maģistrantūrā.