Zane Ozoliņa

Studē: LU Bioloģijas fakultāte, studiju programma "Bioloģija".
Hobiji: Tautas dejas, māksla, fotografēšana, literatūra.
Raksturo: Mērķtiecīga, apzinīga, zinātkāra, sabiedriska, komunikabla un atvērta visam jaunajam.
Moto: Jo vairāk dari, jo vairāk iespējams paspēt un izdarīt!

Zane Ozoliņa absolvējusi Cesvaines vidusskolu. Par savu ceļu uz LU un stipendiju stāsta:

"Par stipendiju uzzināju skolā no skolotājas, kura mudināja tai pieteikties. Vēlāk izpētīju informāciju par stipendiju arī Fonda mājaslapā un izlēmu – ir jāpiesakās, vismaz jāmēģina! Mēģināts nav zaudēts, galu galā.

Mirklī, kad uzzināju, ka uz 2.kārtu, intervijām, bija uzaicināti 60 (vai 65) cilvēki, bet stipendijas no tiem saņem tikai 20, tostarp arī es, likās, ka noticis kaut kas neticams, brīnumains! Tas bija ļoti, ļoti laimīgs mirklis, kuram pāris minūtes pat nespēju noticēt.

Šī stipendija man nozīmē ļoti daudz, tā ļauj man pilnvērtīgi nodoties studijām. Un vēl tā deva pārliecību par sevi un vēlmi pierādīt : es gribu un arī varu. Mērķi ir jānoliek aizvien augstāki un jāpiepilda, ne mirkli nešauboties par sevi. Šī stipendija ir kā zīme, kā nezūdošs pierādījums, ka man visu laiku jācenšas kāpt aizvien jaunās virsotnēs un savus mērķus zemāk nolaist nedrīkst, tie jāveido aizvien lielāki un tad arī tos izdosies sasniegt!"

2015. gadā Zane aizstāvējusi bakalaura darbu par tēmu "Adenīna un uracila auksotrofiju fizioloģija un to ietekme uz Saccharomyces cerevisiae sausuma izturību" un turpina studijas maģistrantūrā.