Eduards Baķis

Studē: LU Ķīmijas fakultāte, ķīmijas maģistra studiju programma.
Hobiji: Ķīmijas spēlēšana un mūzikas klausīšanās.
Raksturo: Vidēja auguma, gaišmatains, runātīgs. Godīguma un kārtības mazdēls, humora un ironijas brālēns.

"Olainfarm" stipendiāts Eduards Baķis ar sevi stāsta:

"Satikšanās ar ķīmiju nav bijusi nejaušība. Nu tā izvērsusies par saskanīgu kopdzīvi. Kopā veicam teju visus darbus – rūpējamies par kārtību un mieru laboratorijā, kopā piedalāmies jaunās audzes skološanā un, jā – pat zinātnisku skaistumu un prieku mākam radīt.

Šis atbalsts studijām ir produkts „divi vienā” - ne tikai materiāls labums, bet arī izdevība būt noderīgiem ar labu, praktisku darbu. Tas stiprina ticību sev, dod spēku jauniem darbiem un iecerēm.

Esam pateicīgi, ka izvēlējāties mūsu komandu, un lūkosim pēc auglīgas sadarbības!"

2012. gadā Eduards aizstāvējis bakalaura darbu par tēmu "Luisa skābju katalizētas maleīnskābes izoimīdu Dīlsa – Aldera reakcijas" un 2014. gadā maģistra darbu par tēmu "Molekulārās mijiedarbības jonu šķidrumos".