Studentu korporācijas "Lettonia" stipendija

Stipendijas ieguvēji 2012./2013. akad. gadā: