Ita Romanauska

Studē: LU Ķīmijas fakultāte, Ķīmijas bakalaura studiju programma.
Hobiji: Teātris, mūzika, sports, grāmatas, kultūras pasākumu apmeklēšana.
Raksturo: Inteliģenta, smaidīga, dzīvespriecīga, izpalīdzīga, draudzīga, radoša,mērķtiecīga, atklāta, ar savu viedokli, paškritiska.
Moto: 1) Viss, kas notiek, notiek uz labu! 2) Tas, kas mūs nenogalina, padara mūs stiprākus!

Velku stipendiāte Ita Romanauska stāsta:

"Dažu nejaušu, bet zīmīgu dzīves pavērsienu dēļ esmu nonākusi līdz studijām Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē. Interese par ķīmiju pastiprināti radās 10.klases beigās, tad arī izlēmu,ka savu nākotni saistīšu ar ķīmiju, jo tobrīd citas zinātnes īsti „neuzrunāja”, kā arī ir šajā nozarē bija, ir un būs darba vietas labiem speciālistiem un ir ļoti plašas izaugsmes iespējas.

Studējot augstskolā, jau trešo gadu piedalos Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes organizēto Jaunu ķīmiķu skolas nodarbību organizēšanā un vadīšanā. 2011. un 2012. gadā palīdzēju noorganizē Zinātnieku nakts pasākumu Ķīmijas fakultātē. Latvijas Universitātes Aktīvi piedalos Ķīmijas fakultātes studentu pašpārvaldes rīkotajos pasākumos.

Šī stipendija man nozīmē ļoti daudz, jo tas ir liels atbalsts un atspēriena punkts, lai sasniegtu savus mērķus un mazākus vai lielākus sapņus tālākajā dzīvē. Tās iegūšana ir devusi papildus stimulu un motivāciju turpināt jau iesākto un neapstāties, tikai doties uz priekšu un sasniegt tuvākos mērķus, lai varētu izvirzīt jaunus, kā arī devusi pārliecību par saviem spēkiem.

Pavisam nesenā atmiņā vēl ir pirmdienas pēcpusdiena, kad uzzināju rezultātus, prieks un laime mijās ar saviļņojumu un prieka asarām. Vēlos pateikt lielu paldies par doto iespēju, esmu patiesi pateicīga un pagodināta par šīs stipendijas iegūšanu!"

2013. gadā Ita aizstāvējusi bakalaura darbu par tēmu "Sulfametazīna kokristālu mehanoķīmiskās veidošanās kinētikas pētījumi".