Māra Antenišķe

Studē: LU Humanitāro zinātņu fakultāte, studiju programma "Kultūras un sociālā antropoloģija".
Hobiji: Muzicēšana, pārgājieni dabā, valodas.
Raksturo: Drosmīga, daudzpusīga, rūpīga. Vienmēr meklē un atrod iespējas attīstīt sevi un parūpēties par citiem.
Moto: Ne no kā dzīvē nav jābaidās: viss ir tikai jāsaprot (M. Kirī).

Velku stipendiāte Māra Antenišķe stāsta:

"Kultūras antropoloģiju esmu vēlējusies studēt vienmēr, un esmu ārkārtīgi pateicīga Latvijas Universitātei par šo studiju programmu. Šī zinātne ļauj izpētīt cilvēku rīcības dziļākos cēloņus un sakarības, dod zināšanas par kultūrām un tautām, tostarp par latviešiem un latviešu kultūru, kas nav iegūstamas nekādā citā veidā. Tās atklāt plašākai publikai, uz plašu zināšanu pamata balstot izpratni, sadarbību un iejūtību starp dažādām kultūrām un sabiedrības grupām, ir mans mūža mērķis un sapnis.

Šī stipendija man palīdzēs tam tuvoties, ļaus veikt pētījumus un atgriezīs LU Fonda sniegto atbalstu pašai Universitātei kā ķieģelīti tai sapratnes un savstarpējas sadarbības ēkā, kura mums visiem kopīgi jābūvē – gan studentiem, gan zinātnes un sabiedriskām institūcijām. Es ticu, ka nekādi fiziski vai emocionāli šķēršļi nedrīkst atturēt dzīvot pilnestīgu dzīvi, un tieši šādas vērtības apliecina un ļauj piepildīt Velku stipendija. Esmu ļoti pagodināta, ka mana vēlme strādāt Latvijas sabiedrības labā un uz to iesāktais ceļš ir novērtēts ar stipendiju. Ārpus studijām ar lepnumu pildu 2. alta pienākumus jauktajā korī „Sōla”, kas šogad ieguva 3 zelta medaļas Pasaules koru olimpiādē ASV. Nevaru iedomāties savu dzīvi bez muzicēšanas un dalības Latvijas kultūras dzīvē."