Jānis Cepurītis

Studē: LU Teoloģijas fakultāte, Teoloģijas un reliģiju zinātnes bakalaura studiju programma.
Raksturo: Vairāk darītājs, tāds praktiķis ar domu. Patīk daudz ko paveikt pašam, kas dod gandarījumu par paveikto. Cenšas dzīvot radoši, lai nezustu prieks par mazām lietām un būtu pazemība pret lielajām.
Moto: Galamērķis cilvēku nemaina, bet ceļš uz galamērķi maina cilvēku.

Žaņa Lapuķa piemiņas stipendiāts Jānis Cepurītis par sevi stāsta:

"Žaņa Lapuķa piemiņas stipendija man ir apliecinājums vārdiem – tu esi īstajā vietā! Šodienas ātrajā un steigas pilnajā pasaulē, mēs pat reizēm nespējam apjaust, kur tad ir mana dzīves īstā vieta, kur es varu būt tāds kā esmu? Mācīšanās un studijas ir viena no cilvēka dzīves īstenībām. Tikai studējot un pētot mēs sākam apjaust lielos dzīves „par” un „pret”, tikai mācoties un studējot, cilvēks var sākt apjaust dzīves telpu un savu vietu tajā.

Manas teoloģijas studijas ir solis īstenības virzienā. Esmu pagodināts būt par stipendijas saņēmēju, tas ir kā stiprs pamats, uz kura pakāpties, lai aizsniegtos vēl augstāk, lai pētītu, analizētu un vērtētu. Vienlīdz tā ir iespēja un atbildība, nest Latvijas Universitātes Fonda vārdu. Tas ir kā izaugsmes spiedogs, kas paliks neizdzēšams – Tu vari, jo mēs esam līdzās!"

2013. gadā Jānis aizstāvējis bakalaura darbu par tēmu "Apofātiskais misticisms Tomasa Mertona darbos" un 2015. gadā maģistra darbu par tēmu "Tumsas koncepcija Austrumu un Rietumu kristīgajā misticismā".