Līga Rode

Studē: LU Teoloģijas fakultāte.
Hobiji: Grāmatas, sarunas un labas idejas.
Raksturo: Tic cilvēkiem un viņu labumam, tāpēc par savas dzīves mērķi uzskata palīdzēt šo labumu veicināt un vairot.
Moto: Dzīvo šeit un tagad!

Žaņa Lapuķa piemiņas stipendiāte Līga Rode(bij.Dzenīte) par sevi stāsta:

"Esmu neizsakāmi pateicīga, ka esmu izvēlēta kā viena no Žaņa Lapuķa piemiņas stipendijas stipendiātiem, un pagodināta par lielo uzticību manām idejām, plāniem un spējām!

Domāju, ka šādas stipendijas iegūšana ikvienam nozīmē izšķirošu dzīves pagriezienu, jo tā dod iespēju, nesatraucoties par ikdienas vajadzībām, pilnīgi pievērsties savām mācībām, darbam un, cerams, arī sapņiem. Mans plāns ir nodoties ekumenisma kustības jautājumam, pirmkārt, analizējot to teorētiski un veicot par to pētījumu akadēmiskā vidē, un otrkārt, praktizējot to dzīvē, organizējot izglītojošus seminārus un aicinot kristiešus kopīgi saredzēt un risināt netaisnības, kas mūsu sabiedrībā kļuvušas jau gandrīz nemanāmas. Kā tikpat svarīgu uzskatu arī turpinošu un augošu darbību Rīgas Reformātu-Brāļu ev. lut. draudzē, kurā šobrīd organizēju un vadu svētdienas skolu, bet labprāt palīdzētu arī mācītāja darbā dievkalpojumu veidošanā.

Lai mums, LU Fonda stipendiātiem, izdodas šo izšķirošo dzīves pagriezienu veiksmīgi vest mūsu sapņu virzienā!"

2014. gadā Līga aizstāvējusi maģistra darbu par tēmu "Simones Veijas ciešanu ceļš pie Dieva".