Oskars Smoļaks

Studē: LU Teoloģijas fakultāte, Teoloģijas un reliģiju zinātnes bakalaura studiju programma.
Hobiji: Grāmatu lasīšana, ceļošana, riteņbraukšana.
Raksturo: Mērķtiecīgs, aktīvs un radošs jaunietis, kas vienmēr atvērts jaunām iespējām un izaicinājumiem. Priecīgs, kad redz sava darba augļus un var apzināties, ka tas, ko dara savā dzīvē, ir noderīgi ne vien viņam, bet arī apkārtējiem. Optimists, tic, ka viss, kas cilvēka dzīvē notiek- notiek uz labu; arī visus pārbaudījumus un sāpes Dievs pārvērš dāvanās.
Moto: Lūdz, meklē, klauvē... un izdosies! Un neskrien Dievam pa priekšu!

Žaņa Lapuķa piemiņas stipendiāts Oskars Smoļaks par sevi stāsta:

"Studēju Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātē. Savu dzīvi vēlos saistīt ar kalpošanu Dievam un cilvēkiem visapkārt, draudzē, Baznīcā. Šajā mācību gadā noslēgšu studijas bakalaura studiju programmā. Aizvadītajos studiju gados esmu kļuvis vēl pārliecinātāks par savu aicinājumu un vēlmi tam atsaukties, tādēļ turpināšu teoloģijas studijas arī pēc bakalaura grāda saņemšanas.

Esmu Balvu evaņģēliski luteriskās draudzes loceklis, kur arī iespēju robežās piedalos jauniešu darba organizēšanā. Tāpat aktīvi iesaistos arī Rīgas Vecās Sv.Ģertrūdes draudzes dzīvē.

Jūtos pagodināts saņemt Žaņa Lapuķa piemiņas stipendiju otro gadu pēc kārtas. Tas būs nozīmīgs materiāls atbalsts un ļaus turpināt iesākto, lai sevi arvien attīstītu un pilnveidotu teoloģijas studiju procesā, izvirzīto mērķu sasniegšanā un redzesloka paplašināšanā.

Apstiprinājums stipendijas saņemšanai ir kā ļoti augsts novērtējums studiju procesā ieguldītajam darbam, aktivitātēm sabiedriskajā dzīvē. Ir patīkami un iepriecinoši, ka darbs un ieguldītās pūles tiek pamanītas un atalgotas.

Esmu pateicīgs mecenātam, Hamiltonas Kristus draudzei un Latvijas Universitātes Fondam par doto iespēju un stipendijas piešķiršanu! Paldies!"