Krišjānis Bušs

Studē: LU Juridiskā fakultāte, Tiesību zinātnes profesionālā maģistra studiju programma.
Hobiji: Peldēšana, maratonu skriešana.
Raksturo: Sacensību gars, prioritāšu izvirzīšana, neatkāpšanās no savām vērtībām un vēlme nemitīgi pilnveidot sevi ikvienā dzīves jomā.
Moto: „Your potential is infinite, be wise, visualize.”

Zvērinātu advokātu biroja „Sorainen” stipendijas ieguvējs Krišjānis Bušs stāsta:

"Zvērinātu advokātu biroja „Sorainen” stipendijai nolēmu pieteikties, jo ar izcilību aizstāvēju savu bakalaura darbu starptautiskajās cilvēktiesībās un vēlējos turpināt pētniecību izvēlētajā jomā.

Tā kā iepriekš biju ieguvis starptautisku pieredzi gan studējot Utrehtas Universitātē Nīderlandē, gan sekmīgi pārstāvot Latvijas Universitātes komandu starptautiskās tiesas procesa izspēļu sacensībās Oksfordā, Lielbritānijā, esmu gandarīts, ka stipendijas komisija ir atzinīgi novērtējusi manas līdzšinējās zināšanas un ir izvēlējusies sniegt atbalstu pētnieciskā darba izstrādei.

Stipendijas saņemšana ir kā balva par iepriekš padarīto darbu, tā ir vārdos neaprakstāma gandarījuma sajūta un lielisks dzinulis turpināt tiesību izpēti, sniedzot savu viedokli par aktuāliem tiesību problēmjautājumiem.

Akadēmiskajā un profesionālajā dzīvē man uz priekšu palīdz virzīties tās vērtības, kuras apguvu bērnībā un agrīnajos studiju gados, vismaz 6 reizes nedēļā trenējoties peldēšanā. Sportojot es iemācījos sapņot, uzņemties iniciatīvu, tiekties pēc labāka rezultāta un pats galvenais – vienmēr izvirzīt mērķi, kuru sasniedzu tikai pēc 10 gadus ilgiem treniņiem, kad izpildīju Latvijas Sporta meistara normatīvu peldēšanā.

Domāju, ka ikviena veiksmīga stāsta pamatā ir tā varoņu izvirzītie lielie, mazie, īstermiņa un ilgtermiņa mērķi, kurus īstenojot mēs izveidojam savu personību tāpat kā saliekam puzli – pa gabaliņam. Ikvienam novēlu sapņot lielus sapņus un soli pa solim virzīties tuvāk to īstenošanai!

Vēlos izteikt sirsnīgu pateicību zvērinātu advokātu biroja „Sorainen” pārstāvjiem Agrim Repšam un Elīnai Vikmanei par lielisko atbalstu un stipendijas piešķiršanu. Tāpat pateicos asociētajam profesoram Artūram Kučam par ieinteresēšanu pētīt starptautisko cilvēktiesību jautājumus, kā arī profesoram Ringoldam Balodim par atsaucību un uzņemšanos vadīt pētnieciskā darba izstrādi."

2014. gadā Krišjānis aizstāvējis maģistra darbu par tēmu "Korespondences neaizskaramības ierobežojumu pieļaujamība starptautiskajās cilvēktiesībās".