Lelde Zemberga

Studē: LU Vēstures un filozofijas fakultāte, vēstures maģistrantūra.
Hobiji: Vēsture, mūzika, kulinārija un dārzkopība.
Raksturo: Augsta atbildības sajūta, neatlaidība un pārliecība, ka iesāktais ir jāizdara pēc iespējas labāk.
Moto: Viss notiek tā, kā tam vajadzētu notikt!

Lelde Zemberga ieguvusi Ernesta Felsberga piemiņas stipendiju 2013./2014.ak. gadam. Par sevi stāsta:

„Skatoties no šodienas šķiet, ka interese par vēsturi parādījās jau krietnu laika brīdi pirms vēstures studiju uzsākšanas un, visticamākais, saistāma ar pamatskolas vēstures skolotāju, kura spēja ar vēsturi aizraut arī citus. Pirms studiju uzsākšanas apsvēru vairākus iespējamos studiju virzienus, taču izvēle tāpat nosvērās par labu vēsturei. Studējot tieši vēsturi ir iespējams saprast, cik plašs un dažāds var būt iespējamais darbības lauks. 2010.gada vasarā ieguvu humanitāro zinātņu bakalaura grādu vēsture un nolēmu turpināt to, kas veiksmīgi ir iesākts.

Jau bakalaura studiju laikā vairākkārt domāju par iespēju pieteikties kādai no LU Fonda stipendijām, taču šīs ieceres beidzās vēl nesākušās, jo uzskatīju, ka noteikti ir citi, iespējams, vairāk atbilstoši pretendenti. Šajā gadā beidzot nolēmu pārliecināties arī par savu iespēju. Uzzinot, ka esmu ieguvusi profesora Ernesta Felsberga piemiņas stipendiju, sapratu - tiek ievērots tas, ko tu dari pēc labākās sirdsapziņas. Esmu pateicīga stipendijas komisijai, kas ir novērtējusi manu darbu un atbalsta manas turpmākās ieceres. Šī stipendija ir gan kārtējais apliecinājums, ka jāturpina iesāktais, gan arī mudinājums savu darbu padarīt pēc iespējas labāk.

Tāpat arī paldies maniem tuvākajiem cilvēkiem un apkārtējiem, kas maniem spēkiem brīžiem ir ticējuši vairāk nekā es pati.”

2015. gadā Lelde aizstāvējusi maģistra darbu par tēmu "Latvijas delegācijas darbība Parīzes miera konferencē 1919.gada janvāris-decembris".