Velta Korkliša

Studē: LU Medicīnas fakultātē Farmācijas maģistra studiju programmā.
Hobiji: Dejošana, riteņbraukšana, lasīšana, floristika.
Raksturo: Mērķtiecīga, neatlaidīga, zinātkāra, atbildīga, labsirdīga.
Moto: Redzēt – nozīmē zināt; gribēt – nozīmē varēt; uzdrošināties – nozīmē dabūt!

Velta Korkliša 2013./2014.ak.gadā kļuvusi par LU Fonda stipendiāti, iegūstot Farmācijas „Mēness aptiekas” stipendiju. Par sevi stāsta:

„Es studēju LU Medicīnas fakultātes Farmācijas maģistra programmas 1. kursā. Esmu absolvējusi Rēzeknes 1. vidusskolu, kur padziļināti apguvu eksaktās zinātnes. Man interesēja un padevās ķīmija un bioloģija un vēlme palīdzēt cilvēkiem, kā arī pašai dzīvē sasniegt labāko, bija kā liels stimuls darīt, apgūt, interesēties un neapstāties pie pirmajām grūtībām, turklāt vienmēr visu darīt uz visiem 100%.

Ar stingri nospraustu mērķi, neatlaidīgu darbu nokārtoju ķīmijas eksāmenu gandrīz izcili, kas atvēra plašās LU durvis un ļāva studēt farmāciju, turklāt papildus apgūtais vidusskolā atviegloja mācības LU. Nevienu dienu neesmu nožēlojusi savu izvēli un varu tikai teikt paldies LU par sniegtajām zināšanām, kas tagad veido pamatu turpmākajiem sasniegumiem.

Cenšos paspēt palīdzēt gan ģimenei, gan radiniekiem, gan draugiem, gan pilnīgiem svešiniekiem ar iegūtajām zināšanām, lai visi justos veseli un laimīgi. Tāpat strādāju aptiekā Rēzeknē, kur nostiprinu apgūto, lai kļūtu par labu speciālistu – farmaceitu.

Vēlos teikt paldies „Mēness aptiekai” un LU Fondam par piešķirto stipendiju, jo, pirmkārt, tas ir milzīgs pagodinājums, otrkārt, iespēja vairāk līdzekļu veltīt papildus zināšanu apguvei, treškārt, stimuls arī citiem iemācīties sasniegt virsotnes, jo viss ir iespējams! Lai katram izdodas atrast savu vietu zem saules un godalgas nāks pašas!”

2015. gadā Velta aizstāvējusi maģistra darbu par tēmu "Analīzes metožu attīstīšana nātru tēju elementsastāva noteikšanai".