Krišjānis Bušs

Studē: LU Juridiskā fakultāte, Tiesību zinātnes profesionālā maģistra studiju programma.
Hobiji: Peldēšana, maratonu skriešana, dalība starptautiskās tiesas procesa izspēlēs.
Raksturo: Sacensību gars, mērķtiecība un neatlaidība.
Moto: „The more you dream, the more you achieve.” (Michael Phelps).

Gunāra un Ināras Blumbergu stipendijas ieguvējs 2013./2014.ak. gadā Krišjānis Bušs par sevi stāsta:

„Esmu LU Juridiskās fakultātes otrā kursa maģistrants. Jurisprudences studijas izvēlējos to neierobežoto iespēju dēļ, kā rezultātā varu izpausties gan kā tiesību pētnieks, gan arī kā topošais savas jomas lietpratējs. Savukārt Gunāra un Ināras Blumbergu stipendijai pieteicos, jo vēlējos padziļināt savas zināšanas tiesību zinātnē un aktīvi turpināt tiesību pētniecību.

Līdz šim galvenokārt esmu pētījis starptautisko tiesību problēmjautājumus un kā savus nozīmīgākos sasniegumus varu minēt bakalaura darba aizstāvēšanu ar izcilību un uzvaru žurnāla „Jurista Vārds” 2012.gada pētniecisko darbu konkursa kopvērtējumā. Tāpat esmu sagatavojis trīs zinātniskas publikācijas, ieguvis labākā oratora balvu starptautiskā studentu zinātniskajā konferencē, kā arī ar teicamiem rezultātiem pārstāvējis LU Juridisko fakultāti trīs starptautiskās tiesas procesa izspēlēs: „The Monroe E. Price International Media Law Moot Court Competition”, „Central and Eastern European Moot Court Competition” un „Foreign Direct Investment International Arbitration Moot Court Competition”. Īpaši nozīmīga ir ārvalstu tiešo investīciju starptautiskās arbitrāžas tiesas procesa izspēlē iegūtā otrā vieta par atbildētāju rakstisko darbu, kas ļāva sagatavot publikāciju prestižajā „Transnational Dispute Management Journal”.

Blumbergu ģimenes stipendijas saņemšana man nozīmē ļoti daudz – tā ir lieliska iespēja padziļināti pētīt intelektuālā īpašuma tiesības un iegūt nozīmīgu akadēmisko pieredzi. Vienlaikus stipendija ir arī neatsverams finansiālais atbalsts, ar kura palīdzību varēšu papildināt savus zinātniskās literatūras krājumus. Esmu gandarīts, ka stipendijas komisija ir atzinīgi novērtējusi manus līdzšinējos sasniegumus un izvēlējusies sniegt atbalstu pētnieciskā darba izstrādei.

Vēlos sirsnīgi pateikties Gunāram un Inārai Blumbergiem par lielisko atbalstu un stipendijas piešķiršanu. Tāpat izsaku vislielāko pateicību savai mammai Intai un draudzenei Laurai, kuras vienmēr man ir ticējušas un atbalstījušas arī visgrūtākajos brīžos. Visbeidzot, paldies asociētajam profesoram, Dr.iur. Artūram Kučam un lektoram, Mg.iur. Mārim Lejniekam par zinātnisko atbalstu un rekomendāciju sniegšanu.”

2014. gadā Krišjānis aizstāvējis maģistra darbu par tēmu "Korespondences neaizskaramības ierobežojumu pieļaujamība starptautiskajās cilvēktiesībās".