Anna Saaremets

Studē: LU Medicīnas fakultātes, Ārstniecības otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma.
Hobiji: Ziemeļvalstu valodas, gleznošana, keramika un literatūra.
Moto: Never give up!

Dzintras Uibo Izcilības stipendijas ieguvēja Anna Saaremets stāsta:

„Studēju otrajā kursā LU Medicīnas fakultātes otrā līmeņa profesionālajā programmā „Ārstniecība”. Esmu dzimusi 30 kilometrus no Latvijas-Igaunijas robežas un nekad nebiju domājusi, ka dzīve mani atvedīs uz Latviju, bet pirms gada mans sapnis piepildījās – es sāku studēt medicīnu šeit, Latvijā, LU. 

Par tālāko dzīvesceļu domāju pirms sešiem gadiem, kad absolvēju vidusskolu, – biju ieinteresēta daudzās lietās, tāpēc bija grūti izlemt par studiju jomu. 2008.gadā uzsāku studijas biomedicīnā Lielbritānijā, kur ieguvu bakalaura grādu. Pēc absolvēšanas sapratu, ka gribu iegūt medicīnas grādu, jo man ļoti interesēja praktiskā medicīna un darbošanās laboratorijā. Es nevilcinājos, kad uzzināju, kad esmu uzņemta LU. 

Jau šobrīd mani aizrauj iespēja darboties laboratorijā, šobrīd man ir pieredze pataloģija un citaloģijā. Es arī ļoti interesējos par vēža pētījumiem.

Viena no lielākajā priekšrocībām ir medicīnu LU MF, jo šeit tas notiek tradicionālā veidā, turklāt grupas ir nelielas, tas sniedz iespēja ciešāk sadarboties studentiem un mācībspēkiem. Nesen izveidotā Starptautisko medicīnas studentu padome ir liels potenciāls, lai radītu vēl labāku vidi medicīnas nozares studentiem.

Esmu pateicīga par iespējām, kas man sniegtas Latvijā, draudzīgajiem profesoriem universitātē un LU Fondā, sadarbojoties ar mecenāti Dzintru Uibo. Stipendija ir vēl papildu motivācija gan man, gan kursabiedriem.”