Ilze Jansone

Studē: Rīgas Stradiņa universitātes Māszinību fakultātē, studiju programmā „Vecmāte”.
Hobiji: Dziedāšana, dziesmu rakstīšana, rokdarbi dekupāžas tehnikā, zīmēšana, klavieru spēlēšana.
Raksturo: Centīga un mērķtiecīga, patīk visus darbus paveikt līdz galam. Esmu kristiete un savu dzīvi cenšos vadīt pēc Dieva likumiem. Sirsnīga, emocionāla un līdzjūtīga.
Moto: „Gudrs ir tas, kas dzīvo tā, lai viņa ārējā dzīve saskanētu ar viņa iekšienē kāroto, lai viņa lūpas runātu to pašu valodu, ko viņa sirds.”

Ilze Jansone ir Kalnciema vidusskolas absolvente un ieguvusi Jelgavas novada pašvaldības stipendiju. Par sevi stāsta:

„Jau no mazām dienām esmu bijusi saistīta ar mūziku, jo 1999.gadā piedalījos mazo vokālistu konkursā „Cālis 99”, kurā ieguvu pirmo vietu Latvijā. Esmu pabeigusi Jelgavas mūzikas skolas klavierspēles klasi. Šīs zināšanas un prasme spēlēt klavieres man ir palīdzējušas attīstīt manu hobiju - rakstīt dziesmas. Pamatā rakstu kristīgas dziesmas, kuras dziedu draudzē, skolā un pagasta pasākumos, kā arī deviņas no savām pirmajām dziesmām esmu ierakstījusi diskā.

Skolā jau no mazām dienām cītīgi mācījos un 1.klasē ieguvu pirmo vietu novadā vispārējā mācību priekšmetu olimpiādē. 9.klasē ieguvu pirmo vietu novadā mājturības olimpiādē, divus gadus pēc kārtas (11. un 12.klasē) ieguvu otro vietu novadā bioloģijas olimpiādē, kā arī 12.klasē ieguvu otro vietu latviešu valodas un literatūras olimpiādē. 11.klasē izstrādāju zinātniski pētniecisko darbu par tēmu „Bībele, tās tulkojumi un izplatība”, kuru aizstāvēju Zemgales reģionā. Tāpat aktīvi piedalījos dažādos pulciņos - floristikas, vizuālās mākslas, ansambļa u.c. pulciņos, kuru ietvaros piedalījos arī konkursos un pasākumos. Skolas laikā dziedāju Jelgavas novada apvienotajā korī „Asni”, ar kuru kopā divas reizes esmu piedalījusies Dziesmu svētkos. Esmu piedalījusies arī domrakstu konkursā „Iededzies par savu tautu, valsti un valodu” par godu Latvijas 90.dzimšanas dienai, kur mans domraksts tika iekļauts konkursa ietvaros izdotajā grāmatā „Iededzies par savu tautu, valsti un valodu”.

Jelgavas novada pašvaldības stipendijas saņemšana manī rada lielu prieku un gandarījumu, jo, lai gan reizēm šķita, ka mācīties un no kaut kā atsacīties nav viegli, centība un mērķtiecība bija visu pūļu vērta. Stipendija būs ļoti liels atbalsts man un manai ģimenei. Saku lielu paldies tiem cilvēkiem, kas prot ieraudzīt un novērtēt.”