Anete Romanauska

Studē: LU Bioloģijas fakultāte, bioloģijas bakalaura studiju programma.
Hobiji: Tautiskās dejas, sports, grāmatas, kultūras pasākumu un teātra apmeklēšana.
Raksturo: Mērķtiecīga, draudzīga, izpalīdzīga, paškritiska.
Moto: Viss, kas notiek, notiek uz labu!

Anete Romanauska 2013./2014.ak. gadā ieguvusi Kristapa Morberga stipendiju. Par sevi stāsta:

„Jau vidusskolā zināju, ka studēšu eksaktās zinātnes, jo uzskatu, ka tieši šī joma ir ļoti perspektīva. Pēc dalības starptautiskajā bioloģijas olimpiādē, kurā guvu daudz jaunu iespaidu un neatsveramu pieredzi, nolēmu, ka bioloģija būs tā zinātne, ko studēšu.

Savu nākotni esmu nolēmusi saistīt ar zinātni, nodarbojoties ar molekulāro bioloģiju. Pētniecisko darbību uzsāku pirms gada, izstrādājot kursa darbu par hepatīta B vīrusu Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā. Bakalaura darbs, kura izstrādi esmu sākusi, būs veltīts no cilvēka taukaudiem izdalītu mezenhimālo cilmes šūnu in vitro novecošanas pētījumiem.

Ārpus mācībām un zinātniskajam darbam nodarbojos ar tautiskajām dejām, jo tas ir lielisks veids kā pilnveidot sevi un pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku. Gandarījumu un pozitīvas emocijas  sniedz dalība dažādos koncertos.

Gribu izteikt pateicību LU Fondam par doto iespēju kļūt par Kristapa Morberga stipendiāti. Šī stipendija man ir ļoti liels pagodinājums, kā arī neatsverams finansiāls atbalsts, lai es varētu pilnvērtīgi veltīt savu laiku studijām un zinātniskajam darbam, neraizējoties par ikdienas rūpēm. Šī stipendija ir arī papildus motivācija, lai neapstātos, bet gan turpinātu zinātnisko darbību un sevis pilnveidošanu, kā arī stimuls jauniem mērķiem un to sasniegšanai.”

2014. gadā Anete aizstāvējusi bakalaura darbu par tēmu "No cilvēka taukaudiem izdalītu mezenhimālo cilmes šūnu in vitro senescences raksturojums".