Inga Buša

Studē: LU Humanitāro zinātņu fakultāte, vācu filoloģijas bakalaura studiju programma.
Hobiji: Valodas, māksla, literatūra, aktīva atpūta.
Raksturo: Optimiste, mērķtiecīga.
Moto: Viam supervadet vadens.

Inga Buša 2013./2014.ak. gadā ieguvusi Kristapa Morberga stipendiju izcilniekiem. Par sevi stāsta:

„Izvēlējos savu studiju programmu, jo tā piedāvā dziļāk apgūt vācu un angļu valodu, kas ir divas visizplatītākās valodas Eiropas Savienībā, turklāt valstīm, kurās attīstījās šīs valodas, ir bagāta un interesanta vēsture un kultūra. Arī Latvijas vēsturē vācu valoda spēlēja svarīgu lomu, tāpēc, studējot ģermānistiku, paveras iespēja vairāk uzzināt par mūsu pašu zemi.

Studijas man nozīmē ne tikai teorētisko zināšanu iegūšanu un analīzi, bet arī piedalīšanos dažādos projektos, kas ļauj gan pastāstīt par sava darba rezultātiem, gan uzzināt par citu studentu sasniegumiem. Viens no šādiem projektiem bija seminārs ar Īslandes studentiem, kas uzskatāmi parādīja gan to, kādas starp mums pastāv atšķirības, gan arī līdzīgo, kas mums piemīt.

Arī šis mācību gads man būs ne mazāk notikumiem bagāts, piemēram, turpināsies sadarbība ar īslandiešu studentiem, kā arī sāksies pavisam jauni projekti. Lielā mērā iesaistīšanos visās ieplānotajās aktivitātēs nodrošināja tieši Latvijas Universitātes Fonds, jo stipendija ir gan līdzeklis nepieciešamo materiālo iegādei, gan drošības garantija, kas ļauj pilnībā koncentrēties studijām, gan motivācija, kas rada vēlēšanos izpildīt visus izvirzītos uzdevumus pēc iespējas labāk.”

2015. gadā Inga aizstāvējusi bakalura darbu par tēmu "Kaupo kā svešā un savējā tēla piemērs mentalitātes vēsturē" un turpina studijas maģistrantūrā.