Liza Rižņikova

Studē: LU Humanitāro zinātņu fakultātē, franču filoloģiju (franču-spāņu modulis).
Hobiji: Valodas, ceļojumi, fotogrāfija.
Raksturo: Sabiedriski aktīva, mērķtiecīga, pilna iniciatīvas, komunikabla un draudzīga.
Moto: Domas brīvība ir dvēseles dzīve. (Voltērs).

Kristapa Morberga stipendiāte Liza Rižņikova par sevi stāsta:

"Es esmu Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes franču filoloģijas 3.kursa studente. Pagājušajā gadā mācījos Belgradas Universitātē Serbijā Erasmus Mundus programmas ietvaros. Studijas Belgradā deva iespēju ne tikai pilnveidot savas zināšanas franču un spāņu valodā, bet arī apgūt dienvidslāvu valodas, iepazīt tās kultūru un tradīcijas.

Runājot par maniem nākotnes plāniem, redzu sevi kā vairāku svešvalodu pasniedzēju. Gribu pilnveidot un attīstīt franču valodas pasniegšanu Latvijā un kultūras sakarus ar Francijas un citu Eiropas valstu frankofonu un jaunatnes organizācijām. Pēc manas piedalīšanās vairākos projektos esmu pārliecināta, ka varēšu izmantot savu pieredzi un kontaktus Latvijas Universitātes labā. Turklāt plānoju darīt visu, kas manos spēkos, lai mūsu fakultātē būtu arī Dienvidslāvu valodu katedra un lai attīstītu Latvijas un Balkānu valstu sakarus, jo Eiropas Savienības paplašināšanās kontekstā tas būtu ļoti aktuāli.

Stipendija kļūs gan par jaunu ideju un projektu atbalstu, gan palīdzēs man pilnveidot serbu valodas zināšanas. Ceru, ka spēšu organizēt pasākumus ne tikai sadarbībā ar LU, bet arī ar citu valstu universitātēm. Esmu ļoti pateicīga LU Fondam, šāds novērtējums sniedz patiesu gandarījumu un motivē darboties arī turpmāk."

2015. gadā Liza aizstāvējusi bakalaura darbu par tēmu "Dienvidslāvu tautu tēls XIX gadsimta pirmās puses franču literatūrā" un turpina studijas maģistrantūrā.