Maksims Ivanovs

Studē: LU Humanitāro zinātņu fakultātē, angļu filoloģijas bakalaura programmā.
Hobiji: Laika pavadīšana kopā ar ģimeni, valodas, lasīšana, šahs, garas pastaigas.
Raksturo: Mērķtiecīgs, enerģisks, izpalīdzīgs, analītiski domājošs, pragmatisks.
Moto: "Labor est etiam ipse voluptas." ("Darbs pats par sevi ir bauda.")

Kristapa Morberga stipendiāts Maksims Ivanovs par sevi stāsta:

„Studijas Latvijas Universitātē ļauj iegūt zināšanas dažādās jomās, tāpēc manu akadēmisko interešu loks ir diezgan plašs: no spāņu valodas studijām līdz apgaismības laikmeta dzejai un Kanādas kultūras studijām. Nākotnē plānoju nodarboties ar pētniecisko darbu tādās zinātnes nozarēs kā datorlingvistika (piem., korpusa lingvistika, mašīntulkošana), semantika, mākslīgā intelekta un vizuālās uztveres pētījumi. Šo plānu īstenošanai, kas ir saistīti ar starpdisciplināru pieeju zinātnei, ir vajadzīgas plašas zināšanas, tāpēc papildus studijām angļu filoloģijas programmā esmu apguvis divus kursus kognitīvajās zinātnēs profesora Jurģa Šķiltera vadībā, kā arī pašlaik turpinu pētniecisko darbu viņa vadībā. Zināšanu iegūšanu veicināja arī mana dalība ISSCSS vasaras skolā un IBRO kursos neirozinātnē.

Uzskatu, ka topošajam zinātniekam ir svarīgi aktīvi iesaistīties akadēmiskajā dzīvē, tāpēc piedalījos konferences LinCS2013 un LU Kognitīvo zinātņu un semantikas centra rīkoto pasākumu organizēšanā, kā arī strādāju kā Studentu servisa darbinieks jauno studentu uzņemšanā šī gada vasarā.

Kļūt par Kristapa Morberga stipendiātu otro reizi ir liels pagodinājums. Esmu ļoti pateicīgs LU fondam par lēmumu piešķirt man šo stipendiju, jo šis lēmums gan nostiprinājis manu pārliecību, ka esmu nospraudis sev pareizus mērķus, gan nodrošinājis mani ar līdzekļiem, lai pietuvotos šiem mērķiem.”

2015. gadā Maksims aizstāvējis bakalaura darbu par tēmu "Latīņu izteicienu lietojums rakstiskajā juridiskajā diskursā".