Mihails Šišovs

Studē: LU Bioloģijas fakultāte.
Raksturo: Radošs, uzmanīgs, ar gribasspēku.
Hobiji: Māksla, ielu vingrošana, amatieru astronomija, makšķerēšana, dārzkopība, literatūra, filozofija, dabas vērošana.
Moto: Dzīvē visu nosaka apziņa un domāšanas veids.

Mihails Šišovs 2013./2014.ak. gadā ieguvis Kristapa Morberga stipendiju. Par sevi stāsta:

„Būt Latvijas Universitātes Fonda stipendiātam ir liels pagodinājums; tas sniedz ne tikai materiālo atbalstu vien, bet arī lielā mērā atbalstu morālo – tas ir zināms indikators, ka pagājušajā akadēmiskajā gada laikā esmu darījis pareizas izvēles un sasniedzis noteiktus mērķus. Līdz ar to Kristapa Morberga stipendijas piešķiršana nosaka arī atbildību par turpmāku mana darba kvalitāti – uzturēt studiju sekmes pienācīgā līmenī, piedalīties LU rīkotos sabiedriski nozīmīgos pasākumos un, protams, veikt manu zinātnisko pētījumu struktūrbioloģijas jomā.

Vispār gribu neformāli piebilst, ka LU Fonda darbība, kā arī visas universitātes kopumā, atrodas mūsu sabiedrības vispusīgas attīstības pašos pamatos – esot ne tikai intelektuālo, zinātnisko un materiālo vērtību avots (kas jau būtu ļoti nozīmīgi), bet arī kultūras, garīgo un ētisko vērtību augšanas un izplatīšanas vide. Universitāte, var teikt, dod ievērojami vairāk, nekā noteikts studiju programmu plānos un kursu aprakstos. Šā fakta apzināšana sagādā prieku dzīvē un iedvesmu darbā.”

2015. gadā Mihails aizstāvējis bakalaura darbu par tēmu "Bakteriofāga AP205 apvalka proteīna strukturālie pētījumi" un turpina studijas maģistrantūrā.