Toms Vilnis

Studē: LU Juridiskā fakultāte, tiesību zinātnes bakalaura studiju programma.
Hobiji: Tiesu procesa izspēles, lasīšana, akadēmiskā paukošana.
Raksturo: Savaldīgs un racionāls.
Moto: Sine labore nihil. (Bez darba nav sasniegumu).

2013./2014.ak. gadā Kristapa Morberga stipendiju ir ieguvis Toms Vilnis. Par sevi stāsta:

„K.Morberga stipendija ir ne tikai neatsverams finansiāls atbalsts, bet arī milzīgs pagodinājums un prestižs. Tā ir motivācija turpināt iesākto un uzņemties jaunus izaicinājumus.

Pirmajā kursā sapratu, ka ar studijām nepietiek, lai aizpildītu manu brīvo laiku. Izlēmu kandidēt LU Juridiskās fakultātes vēlēšanās. Visticamāk, spēju iemantot pašpārvaldes biedru uzticību ar savu darbu, jo pašreiz esmu valdes loceklis, Akadēmiskās komisijas vadītājs, studentu pārstāvis LU Juridiskās fakultātes domē, studiju programmu padomē un Erasmus apmaiņas programmas potenciālo dalībnieku izvērtēšanas komisijā. Šā gada aprīlī man bija gods būt par studentu pārstāvi LU Satversmes sapulcē.

Papildus studijām un studentu pašpārvaldei es strādāju par jurista palīgu Zvērinātu advokātu birojā "Sorainen". Darbs man sniedz praktiskas zināšanas, kādas studiju procesā nevar iegūt. "Sorainen" ir drošs garants realizēt manu sapni – kļūt par zvērinātu advokātu.

Novitāte manā dzīve ir studentu korporācija „Fraternitas Livonica”. Jau pirmajā viesu vakarā sapratu, ka iederos buršu sabiedrībā. „Fraternitas Livonica” nostiprina manī goda sajūtu un patriotismu, bet paukošanas nodarbības ieaudzina drosmi un krietna vīra stāju.

Šogad esmu viens no četriem studentiem, kurš pārstāvēs Latviju Starptautiskajā komercarbitrāžas tiesu izspēlē „Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot”, kura notiks 2014.gada aprīlī Vīnē, Austrijā. Tas ir milzīgs darbs sešu mēnešu garumā, kas man ļaus iedziļināties man interesējošā tiesību nozarē.

K.Morberga stipendija man sniedz iespēju papildināt manu personīgo tiesību literatūras bibliotēku un izmantot visas iespējas, ko man piedāvā studijas Latvijas Universitātē.

No sirds pateicos LU Fondam par nesavtīgo atbalstu, kā arī profesorei Dr.iur. Sanitai Osipovai un asociētajam profesoram Dr.iur. Artūram Kučam par rekomendāciju sniegšanu!”

2014. gadā Toms aizstāvējis bakalura darbu par tēmu "Alternatīvo šķīrējtiesas klauzulu aktuālās problēmas starptautiskā komercšķīrējtiesas procesā" un turpina studijas maģistrantūrā.