Studē: LU Datorikas fakultāte, studiju programma „Datorzinātne”.
Hobiji: Nekad neizeju no mājas bez fotoaparāta, jo ļoti patīk fotografēt (visvairāk patīk fotografēt dabu, rītausmu un krēslas).
Raksturo: Strādīga, atbildīga, mērķtiecīga, aktīva, kreatīva, spējīga atrast risinājumus problēmas situācijās, centīga un kārtīga. Cenšos sasniegt visus mērķus, neskatoties uz jebkuriem šķēršļiem. 
Moto: Nekad nepadodies un tikai uz priekšu. Viss izdosies, tikai jātic tam.

Anastasija Ņikiforova ir absolvējusi Rīgas 13.vidusskolu, ieguvusi M.M.V. Petkevičs piemiņas stipendiju 2013./2014.ak. gadam un uzsākusi studijas LU. Par sevi stāsta:

„Jau skolas gados mani interesēja informātika, ļoti patika programmēšanas stundas. Rakstīt programmas un veidot mājaslapas – saprotu, ka tie bija tikai pamati, bet tas tiešām bija ļoti interesanti, redzu daudz iespēju, kur varu sevi pilnveidot IT jomā. Mūsdienās IT speciālisti ir pieprasīti gan Latvijā, gan visā pasaulē. Tas ir ideāls variants, kā kļūt par pieprasītu speciālistu Latvijas uzņēmumos, kā arī veltī savu dzīvi interesantai nodarbei.

Saprotu, ka mūsdienas ir diezgan daudz speciālistu šajā jomā, bet gribu kļūt par vienu no labākiem (labāk par vislabāko), jo galvenais man ir būt pirmajai, mani ļoti aizrauj konkurence, jo tad es varu tiekties pēc sasniegumiem un saprotu, ka nekāda gadījumā nedrīkst apstāties un pilnveidojos. Konkurence ir sacensības, kuras ir nepieciešamas cilvēkiem.

Esmu diezgan aktīva. Piedalos projektos, kuri ir saistīti ar jebkuru zinātni, jo interesējos par dažādām zinātnes nozarēm. Esmu piedalījusies olimpiādēs, rakstījusi zinātniski pētnieciskus darbus, par kuriem ieguvu augstus vērtējumus. 

Skolā piedalījos visu mācību priekšmetu olimpiādēs (bioloģijā, fizikā, ģeogrāfijā, ķīmijā, latviešu, angļu, krievu, vācu valodās, matemātikā utt.). Esmu matemātikas olimpiādes laureāte, jo atklātajā republikas olimpiādē ieguvu 3.vietu, arī ekonomikas olimpiādē ieguvu 3.vietu. Ar savu darbu fizikā „Kristālu veidošanas uz stikla virsmas” ieguvu 2.vietu Rīgas konkursā un 3.vietu republikas mērogā. Mana vidēja atzīme ir 9,69. Esmu aktīva un interesējos par ekonomiku un citām problēmām Latvijā un pasaulē. Piedalījos skolēnu apmaiņas programmā Lietuvā „Live the day”. 

Šī stipendija ir kā apliecinājums tām, ka sasniegumi ir novērtēti valstiskā līmenī, ka arī tas ir stimuls turpināt centīgi strādāt. Bija ļoti patīkami uzzināt, ka esmu tik augsti novērtēta - esmu viena no stipendijas ieguvējām.”