Madara Bartulsone

Studē: LU Sociālo zinātņu fakultāte, studiju programma “Komunikācijas zinātne”.
Hobiji: Dziedāšana, rakstīšana, kultūras un dabas baudīšana.
Raksturo: Par mani, lai runā mani darbi, nevis vārdi! Runāja, runā un runās..
Moto: Dzīvei nav jābūt perfektai, lai tā būtu brīnišķīga! Galvenais ir nepadoties un bez atskatīšanās iet uz savu mērķi.

Madara Bartulsone ir absolvējusi Dobeles Valsts ģimnāziju, ieguvusi M.M.V. Petkevičs piemiņas stipendiju 2013./2014.ak. gadam un uzsākusi studijas LU. Par sevi stāsta:

„Mana mamma jau no mazām dienām ir atkārtojusi, ka panākumi sastāv no 1% talanta un 99% neatlaidīga darba. Gadiem ejot, pamanīju, ka man padodas gandrīz viss, ko es daru. Taču tieši iesaistīšanās sabiedriskajās aktivitātēs, kā arī rakstīšana un radoša darbība ir sagādājusi visliekāko prieku un panākumus, tāpēc esmu droša – komunikācijas zinātne ir mana īstā vieta.

Jūtos novērtēta, kā arī pateicīga LU fondam par stipendiju. Tā ir tāda kā balva par to centību un neatlaidību, kas man ir piemitusi līdz šim, kā arī stimuls turpināt tiekties pēc jauniem panākumiem un zināšanām. 

P.S. LIELS (!!!) paldies LU fondam, kā arī maniem vecākiem un Dobeles Valsts ģimnāzijas skolotājiem par atbalstu, zināšanām un ticību maniem spēkiem!”