Madara Krevica

Studē: LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, studiju programma „Māksla”.
Hobiji: Spēlēt teātri un volejbolu, aktīvi atpūsties, gleznot, ceļot, lasīt literatūru un baudīt mākslu.
Raksturo: Atbildīga, daudzpusīga, mērķtiecīga, sabiedriski aktīva, sirsnīga un radoša. Man ir pozitīvs skats uz dzīvi, patīk atrasties lielisku cilvēku sabiedrībā. Esmu atvērta jaunām un trakām idejām.
Moto: Kāpēc nē, ja var jā?

Madara Krevica ir absolvējusi Lizuma vidusskolu, ieguvusi M.M.V. Petkevičs piemiņas stipendiju 2013./2014.ak. gadam un uzsākusi studijas LU. Par sevi stāsta:

„Vidusskolas laikā aktīvi darbojos skolēnu pašpārvaldē, apmeklēju nodarbības „Panākumu universitāte”. Katru gadu piedalījos rakstniekam Apsīšu Jēkabam veltīto konferenču organizēšanā un vadīšanā, vadīju arī citus ārpusklases pasākumus. Esmu Gulbenes novada BJSS Volejbola nodaļas absolvente. Iesaistos pagasta sabiedriskajā dzīvē un brīvprātīgajā darbā.

No 2011.gada līdz 2012.gadam piedalījos starptautiskā (Latvija-ASV) projektā „Apaļais galds”. Mācoties pie mentoriem, izveidoju trīs video intervijas. Šogad biju starptautiskā (Latvija-Gruzija) projekta „Animated Alphabet” dalībniece, veidoju animācijas. Ar katru soli pilnveidojos un gūstu jaunu pieredzi. Šobrīd esmu LU mākslas programmas studente, jo šeit varu apgūt tādus studiju kursus kā fotografēšana, video, zīmēšana, gleznošana un svešvalodas.

Vēlos pateikties LU Fondam par M.M.M.Petkevičs piemiņas stipendijas piešķiršanu. Jūtos novērtēta, iedrošināta un atbalstīta, jo esmu viena no tiem nedaudzajiem studentiem, kuri ir ieguvuši stipendiju. Tas ir ne tikai finansiāls atbalsts un drošības sajūta, bet arī liels pagodinājums un morāls gandarījums. Tas ir papildus stimuls, lai pilnveidotos. Domāju, ka stipendija ir piešķirta tieši man, jo LU Fonds manī ir saskatījis potenciālu.”