Dana Drubiņa

Studē: LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, studiju programma „Pirmsskolas skolotājs”.
Hobiji: Mūzika, radoša darbošanās ar dažāda veida materiāliem, aktīva laika pavadīšana ar bērniem un sports.
Raksturo: Uzņēmīga, radoša, aktīva. Piedalos visur, kur ir iespēja izpausties vai palīdzēt. Vienmēr pabeidzu iesākto, augstu vērtēju precizitāti un kvalitāti gan savā, gan līdzcilvēku darbībā.
Moto: Laika nekad nav par maz, ja liekas, ka tā pietrūkst, tad tas netiek izmantots lietderīgi.

Dana Drubiņa ir absolvējusi Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolu, ieguvusi stipendiju „Ceļamaize 2013” (ar SIA "MCD" atbalstu) un uzsākusi studijas LU. Par sevi stāsta:

„Esmu izvēlējusies apgūt pirmsskolas skolotājas izglītību, jo laika gaitā esmu sapratusi, ka šāds darbs man var dot prieku un gandarījumu. Vēl viena šāda darba liela priekšrocība ir tā, ka var strādāt vidē, kas nav pārbagāta ar meliem vai uzspēlētu uzvedību. Jau daudzu gadu garumā esmu bijusi ciešā kontaktā ar bērniem, viņu domām un darbiem, kas liek man ar smaidu doties uz priekšu.

Vienmēr aktīvi piedalos Apes Jauniešu kluba „Sliedes” organizētajos pasākumos, bieži pati palīdzu tos sagatavot, ar lielu prieku dziedu gan korī, gan sieviešu vokālajā ansamblī, kas dod lielisku iespēju pilnveidot sevi, esot uz skatuves, un sniegt mākslas baudījumu arī klausītājam.

Stipendija man nozīmē iespēju studēt un sevi pilnveidot, jo bez šādiem naudas līdzekļiem pastāvēja maza iespēja, ka varēšu mācīties un iegūt pilnvērtīgu izglītību. Tā palīdzēs sasniegt mērķi par sen kāroto patstāvību, neatkarību, atbildību un, protams, arī izglītību. Esmu patiesi gandarīta, ka man ir iespēja saņemt šo stipendiju, jo apzinos, ka esmu pamanīta un mans darbs ir novērtēts. Uzskatu, ka šī stipendija man piešķirta arī manas lielās vēlmes dēļ - studēt un īstenot savus sapņus. Stipendijas iegūšana, protams, uzliek arī zināmu pienākumu sevi parādīt no vislabākās puses un nepievilt tos, kas par mani ir iestājušies. Ja piesakoties stipendijai, biju skeptiski noskaņota, tad tagad varu droši teikt, ka ir vērts izmantot jebkuru iespēju, lai arī cik niecīga tā sākumā liktos.”