Līga Apsēna

Studē: LU Bioloģijas fakultāte, studiju programma “Bioloģija”.
Hobiji: Mūzika, daba, došanās tajā un tās izzināšana, grāmatu lasīšana, auto-motobraukšana, dziedāšana un piedalīšanās kultūras pasākumos.
Raksturo: Apņēmīga, mērķtiecīga un ar atbildības sajūtu, emocionāla. Ikdienā bieži vien nosvērta, bet varu arī būt neprognozējama un pārsteigt.
Moto: Vēlies mainīt pasauli? Sāc ar sevi! Ja tu nevari mainīt notikumus, tad vari manīt savu skatījumu uz tiem.

Līga Apsēna ir absolvējusi Madonas Valsts ģimnāziju, ieguvusi stipendiju „Ceļamaize 2013” un uzsākusi studijas LU. Par sevi stāsta:

„Jau vidusskolas sākumā, domājot par profesijas izvēli, radās doma par bioloģiju, jo ar dabu esmu saistībā kopš mazotnes, kā arī esmu aizrāvusies ar putnu izzināšanu.

Pamatskolā man bija augsti sasniegumi latviešu valodas un vēstures olimpiādēs, darbojos organizācijā Latvijas mazpulki (saņemta arī konkursa „Sējējs” veicināšanas balva), bet vidusskolā veidoju zinātniski-pētniecisko darbu par vistveidīgajiem putniem, kā arī piedalījos korī, teātra un floristikas pulciņā.

Par stipendiju „Ceļamaize” man pastāstīja klases audzinātāja. Nolēmu riskēt un izmēģināt spēkus, kaut arī nešķita, ka mani patiešām izvēlēsies kā vienu no stipendiātiem. Tomēr, kad iegāju e-pastā un uzzināju, ka man ir piešķirta stipendija, biju ļoti pārsteigta. Man šī stipendija lieti noderēs, lai sekmīgāk apgūtu augstāko izglītību, kā arī labāk iejustos jaunajos apstākļos. Esmu patiešām priecīga par tās saņemšanu, iespējams, ka tieši mana aizraušanās ar dabas pētīšanu, par ko arī stāstīju intervijā, sasniegumi konkursos un sabiedriskās aktivitātes pārliecināja žūrijas komisiju, ka esmu stipendijas cienīga. Tagad par turpmāko ceļu varu nešaubīties un būt pārliecināta, jo īpaši piešķirtās stipendijas dēļ. Paldies!”