Lelde Titava

Studē: LU Teoloģijas fakultātes doktorantūra.
Hobiji: Riteņbraukšana, grāmatas par cilvēku personīgo pieredzi.
Raksturo: Patīk apziņa, ka dara kaut ko labu. Patīk cilvēki, kurus satiekot saprot – viņi dara kaut ko labu, un, ka viņi ir patiesi un labsirdīgi vienlaikus.
Moto: Nebaidies, tikai tici!

Žaņa Lapuķa piemiņas stipendiāte Lelde Titava  par sevi stāsta:

"Žaņa Lapuķa piemiņas stipendija man būs labs atbalsts, lai es varētu strādāt pie sava promocijas darba, kura tēma skar abortu izvēles komplicēto kontekstu sievietes dzīvē. Šobrīd izskanējušajos uzstādījumos ir nepieciešamas korekcijas, lai, risinot abortu jautājumu, netiktu ignorēta sievietes bieži vien dramatiskā pieredze.

Esmu pateicīga LU Fondam un Hamiltonas (Kanādā) Kristus draudzei par dāsno atbalstu studijām, tādējādi parādot, cik svarīga Latvijai ir arī teologu izglītība. Žaņa Lapuķa stipendiju, kuru saņēmu studējot jau maģistrantūrā, apzinos kā novērtējumu gan padarītajam darbam (plašāk par to var lasīt www.dveseludarzs.lv), gan skatoties nākotnē. Šis atbalsts vienmēr būs atskaites punkts gandarījuma sajūtai un motivācijai kaut ko mainīt ne tikai savā, bet arī citu cilvēku dzīvēs."