Līga Rode

Studē: LU Teoloģijas fakultāte, maģistrantūra.
Hobiji: Grāmatas, sarunas un labas idejas.
Raksturo: Tic cilvēkiem un viņu labumam, tāpēc par savas dzīves mērķi uzskata palīdzēt šo labumu veicināt un vairot.
Moto: Dzīvo šeit un tagad!

Žaņa Lapuķa piemiņas stipendiāte Līga Rode par sevi stāsta:

"Esmu neizsakāmi pateicīga, ka esmu izvēlēta kā viena no Žaņa Lapuķa piemiņas stipendijas stipendiātiem un pagodināta par lielo uzticību manām idejām, plāniem un spējām!

Domāju, ka šādas stipendijas iegūšana ikvienam nozīmē izšķirošu dzīves pagriezienu, jo tā dod iespēju, nesatraucoties par ikdienas vajadzībām, pilnīgi pievērsties savām mācībām, darbam un, cerams, arī sapņiem.

Arī man jau pagājušajā mācību gadā Žaņa Lapuķa piemiņas stipendija deva un par laimi arī šogad turpinās dot šo fantastisko iespēju - darīt lietas, kam es absolūti ticu! Manā gadījumā šīs lietas ir diezgan dažādas: došanās kalpot pie cilvēkiem Cēsu laukos, kur lielākajai daļai cilvēku līdz šim nebija iespēja pulcēties ap Dieva vārdu; mēģinājumi rast pēc iespējas efektīvāku veidu, kā stāstīt un mācīt dažāda vecuma un dažādu vajadzību bērniem par skaistajām ticības lietām; centieni nenorakstīt "ekumenisma" jēdzienu kā bezcerīgu un nereālu, bet gan padarīt to par cilvēkiem saprotamāku, akadēmiski analizējot tā nozīmi un teoloģisko jēgu, kā arī strādājot pie topošās idejas par ekumenisku studentu draudzi; mācīšanās būt cilvēkiem līdzās vislielākās vajadzības un vājuma brīžos, teorētiski un praktiski apgūstot  klīnisko pastorālo aprūpi; studēšana Teoloģijas fakultātē un dziļākas Jaunās Derības teoloģijas sapratnes veicināšana.

Lai mums, LU Fonda stipendiātiem, izdodas šo izšķirošo dzīves pagriezienu veiksmīgi vest mūsu sapņu virzienā!"

2014. gadā Līga aizstāvējusi maģistra darbu par tēmu "Simones Veijas ciešanu ceļš pie Dieva".