Oskars Smoļaks

Studē: LU Teoloģijas fakultāte, Teoloģijas un reliģiju zinātnes maģistrantūra.
Hobiji: Grāmatu lasīšana, ceļošana, riteņbraukšana.
Raksturo: Mērķtiecīgs, aktīvs un radošs jaunietis, kas vienmēr atvērts jaunām iespējām un izaicinājumiem. Priecīgs, kad redz sava darba augļus un var apzināties, ka tas, ko dara savā dzīvē, ir noderīgi ne vien viņam, bet arī apkārtējiem. Optimists, tic, ka viss, kas cilvēka dzīvē notiek- notiek uz labu; arī visus pārbaudījumus un sāpes Dievs pārvērš dāvanās.
Moto: Lūdz, meklē, klauvē... un izdosies! Un neskrien Dievam pa priekšu!

Žaņa Lapuķa piemiņas stipendiāts Oskars Smoļaks par sevi stāsta:

"Studēju Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātē. Savu dzīvi vēlos saistīt ar kalpošanu Dievam un cilvēkiem visapkārt, draudzē, baznīcā. Šajā mācību gadā esmu uzsācis teoloģijas studijas maģistra studiju programmā. Un paralēli studijām Teoloģijas fakultātē, studēju arī LELB Lutera Akadēmijā.

Jūtos pagodināts un saņemt Žaņa Lapuķa piemiņas stipendiju trešo gadu pēc kārtas. Tas būs nozīmīgs materiāls atbalsts un ļaus turpināt iesākto, lai sevi arvien attīstītu un pilnveidotu teoloģijas studiju procesā, izvirzīto mērķu sasniegšanā un redzesloka paplašināšanā.

Apstiprinājums stipendijas saņemšanai ir kā ļoti augsts novērtējums studiju procesā ieguldītajam darbam, aktivitātēm draudzes un sabiedriskajā dzīvē. Ir patīkami un iepriecinoši, ka darbs un ieguldītās pūles tiek pamanītas un atalgotas.

Esmu pateicīgs mecenātam, Hamiltonas Kristus draudzei un Latvijas Universitātes Fondam par doto iespēju un stipendijas piešķiršanu! Paldies!"