Agija Kalve

Studē: LU Medicīnas fakultāte, studiju programma "Ārstniecība".
Hobiji: Muzicēšana, literatūras lasīšana un rakstīšana, māksla un fotografēšana, sports.
Raksturo: Ģimene un draugi raksturo kā ļoti aktīvu un smaidīgu jaunieti, kura nekad nenogurst. Savukārt apkārtējie sauc par mērķtiecīgu perfekcionisti, kas paspēj ieklausīties citos un palīdzēt tiem, kas nokļuvuši nelaimē.
Moto: Panākumi nav gadījums - tie ir lēmums.


Agija Kalve Ainas Galējas-Dravnieces piemiņas stipendiju 1 250 eiro apmērā ieguvusi 2014./2015.akad. gadā. Par sevi stāsta:

„Mācos LU MF ārstniecības programmas 2. kursā, un ar katru dienu arvien vairāk priecājos par savu izvēli. Kļūt par ārstu vēlos jau no bērnības, un tiekšanos uz šo mērķi padara tīkamu gan plašā mācību programma, gan atsaucīgie mācībspēki, gan darbs slimnīcā vasaras periodā, kas ļāva novērot teorijas pielietojumu praksē.

Taču, tā kā šķērslis ir ģimenes materiālā situācija, ārkārtīgi svarīgs faktors ir finansiāls atbalsts, bez kura studijas nebūtu iedomājamas. Jau otro gadu varu no visas sirds teikt lielu paldies Latvijas Universitātes Fondam, tā darbiniekiem un tālredzīgajiem mecenātiem, kuru dēļ esmu varējusi uzsākt mācības un tās veiksmīgi turpināt.

Stipendija man nozīmē iespēju koncentrēties uz mācībām, jo, studējot medicīnu, pirmajos kursos iegūtajām zināšanām jāveido spēcīgs, paliekošs pamats. Jūtos ļoti pagodināta, saņemot šo stipendiju - tas nozīmē, ka mani centieni ir novērtēti. Paldies!”