Raitis Eglītis

Studē: Latvijas Universitāte, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, psiholoģijas doktora studiju programma, klīniskās psiholoģijas apakšnozare.
Hobiji: Makšķerēšana, sērijveida slepkavu biogrāfiju izpēte.
Raksturo: Intraverts ar spēju pielāgoties ekstravertiem, bieži slinks, bet ātri mobilizējos.  
Moto: Esi godīgs pret sevi.


Raitis Eglītis profesora Ernesta Felsberga piemiņas stipendiju 2 560 eiro apmērā ieguvis 2014./2015.akad. gadā. Par sevi stāsta:

„Es melotu, ja teiktu, ka psiholoģijas studijas bija mans bērnībā lolotais sapnis – īstenībā es gribēju būt ugunsdzēsējs, bet psiholoģijā nonācu nejauši – vienkārši nezināju, ko darīt pēc vidusskolas. Runājot par studiju uzsākšanu, man bija stereotips (kas noteikti pastāv daudziem Latvijas iedzīvotājiem), ka tā ir tāda „parunāšanās” ar cilvēkiem un runāt es noteikti varētu iemācīties. Liels bija mans (kā vidusskolā uz nesekmības robežas matemātikā balansējošam skolēnam) pārsteigums, ka lekcijas sākās ar kursu „Matemātiskā statistika psiholoģijā”. Kopš šī brīža ir pagājuši seši gadi un es turpinu savas gaitas doktorantūrā.

No stereotipa par „papļāpāšanu” esmu nonācis līdz izpratnei par strauji augošu, relatīvi jaunu zinātni. Protams, daudzi smīn par šo apzīmējumu, jo izskaņa „loģija” vēl nenozīmē zinātni, kā tas ir, piemēram, astroloģijas kontekstā. Tomēr reti kurš zina, ka Amos Tverskis un Daniels Kānemans ir saņēmuši Nobela prēmiju. Protams, šī prēmija netiek piešķirta psiholoģijā, tomēr minēto psihologu atklājumi ir bijuši tik nozīmīgi, ka tā piešķirta ekonomikā.

Manas ambīcijas nesniedzas līdz Nobela prēmijas iegūšanai, tomēr vēlos popularizēt psiholoģiju gan kā akadēmisku, gan profesionālu disciplīnu, kas ikdienas darbā izmanto zinātniski pamatotas metodes – tātad, popularizēt zinātni kopumā. Šo mērķi realizēju, uzstājoties dažādu profesionāļu konferencēs, informējot par jaunākajiem atklājumiem nozarē. Tomēr negribu apstāties tikai pie tā. Mans promocijas darbs ir saistīts ar domāšanas izpēti pacientiem ar šizofrēnijas diagnozi, un es ceru, ka pēc četriem gadiem es par tiem zināšu daudz vairāk un šīs zināšanas varēšu izmantot, lai palīdzētu cilvēkiem.

Man ir liels gods un vienlaicīgi arī liela atbildība par man piešķirto stipendiju. Gribu izteikt pateicību visiem komisijas locekļiem, kas ar savu lēmumu par Ernesta Felsberga piemiņas stipendijas piešķiršanu apliecinājuši, ka psiholoģija ir zinātnē balstīta disciplīna.

Vienlaikus gribu teikt lielu paldies cilvēkiem, kuri jau agrīni manī saskatījuši akadēmisku un profesionālu potenciālu – tiesu psiholoģijas ekspertei, Dr.,psych. Dacei Landmanei un tiesu psiholoģijas ekspertei, LU docentei, Dr.,psych Evijai Strikai.

Īpašu paldies gribu teikt savai draudzenei Olgai, kas mani vienmēr ir atbalstījusi akadēmiski izaicinošās situācijās un, protams, savai ģimenei. Bez jums es nebūtu tur, kur esmu tagad!”