Linda Reneslāce

Studē: LU Juridiskās fakultātes, profesionālā maģistrantūras studiju programma "Tiesību zinātnes".
Hobiji: Aktīva atpūta un tiesas procesa izspēles.
Raksturo: Aktīva gan atpūtā, gan studijās.
Moto: Aut viam inveniam aut faciam. (Es vai nu atradīšu ceļu, vai arī to radīšu.)

Linda Reneslāce Gunāra un Ināras Blumbergu stipendiju 2 200 eiro apmērā ieguvusi 2014./2015.akad. gadā. Par sevi stāsta:

„Esmu Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes maģistrantūras studente. Izvēlējos studēt jurisprudenci, jo tā dod iespēju apgūt dažādas tiesību jomas un tādējādi ļauj strādāt pie dažādiem juridiskiem jautājumiem, vienmēr nodrošināt jaunus izaicinājumus.

Protams, lai varētu kļūt par labu juristu, interesējošo tiesību jomu loks ar laiku ir jāsašaurina, un noteiktas jomas jāsāk apgūt padziļināti. Viena no man interesējošām jomām pavisam noteikti ir intelektuālais īpašums, tādēļ nolēmu pieteikties Gunāra un Ināras Blumbergu stipendijai.

Par saviem lielākajiem akadēmiskajiem sasniegumiem uzskatu dalību tiesas procesa izspēlēs – esmu piedalījusies trīs nacionāla un divās starptautiska līmeņa izspēlēs, un šobrīd esmu Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes komandā, ar kuru startēsim starptautiskajā tiesas procesa izspēlē „Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition” ASV. Papildus studijām tieši izspēles ir palīdzējušas man attīstīt pētnieciskās prasmes, kuras izmantošu, izstrādājot pētniecisko darbu intelektuālā īpašuma tiesībās.

Man ir patiess gods saņemt Gunāra un Ināras Blumbergu stipendiju. Tā ne tikai izceļ manu līdzšinējo sasniegumu nozīmīgumu, bet arī dod ievērojamu ieguldījumu manā akadēmiskajā izaugsmē, atbalstot padziļinātu pētniecību intelektuālā īpašuma tiesību jomā.

Paldies Blumbergu ģimenei un stipendijas komisijai par atzinīgo novērtējumu un atbalstu pētnieciskā darba izstrādei! Tāpat paldies arī asociētajam profesoram dr.iur. Artūram Kučam un lektoram dr.iur. Edvīnam Danovskim par ieguldījumu manās zināšanās un rekomendāciju sniegšanu!”

2015. gadā LInda aizstāvējusi maģistra darbu par tēmu "Intelektuālā īpašuma tiesību un cilvēktiesību mijiedarbības problemātika: autortiesību un vārda brīvības kolīzija".