Atis Jēkabsons

Studē: RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē, programmā „Ķīmija”.
Hobiji: Sports, galda spēles.
Raksturo: Garastāvokļa cilvēks.
Moto: Lai kaut ko sasniegtu, tikai ar talantu nepietiek, ir jāiegulda arī smags darbs.

Atis Jēkabsons Kristapa Morberga inženierzinātņu stipendiju 1 900 eiro apmērā ieguvis 2014./2015.akad. gadā. Par sevi stāsta:

„Mācoties vidusskolā, padevās dažādi priekšmeti, tāpēc biju grūti izvēlēties, kādu specialitāti vēlos apgūt, absolvējot vidusskolu. Tā kā 12.klasē daudz laika pavadīju skolas ķīmijas kabinetā gatavojoties gan olimpiādei, gan eksāmenam, tad nolēmu turpināt mācības RTU programmā „Ķīmija”.

Esmu pateicīgs savas fakultātes mācībspēkiem par izvirzīšanu stipendijai un LU Fonda darbiniekiem par Kristapa Morberga inženierstipendijas piešķiršanu. Šī stipendija parāda, ka esmu uz pareizā ceļā, tas dos stimulu turpināt iesākto.”