Arturs Skutelis

Studē: LU Humanitāro zinātņu fakultātē, bakalaura studiju programmā „Baltu filoloģija”.
Hobiji: -
Raksturo: Mierīgs, ieinteresēts, labi organizēts, paškritisks, vienmēr gatavs mācīties.  
Moto: Nav. Nav vēlmes pieņemt cita domu par savas dzīves raksturotāju un nav izdevies savu dzīvi raksturot ar kādu savu domu.

Arturs Skutelis Kristapa Morberga stipendiju 2 200 eiro apmērā ieguvis 2014./2015.akad. gadā. Par sevi stāsta:

„Mani interesē darbs ar dažādiem tekstiem, literatūras pētniecība un tās teorētisko jautājumu risināšana, latviešu literatūras vēsturē maz izpētītu procesu analīze. Bez savu akadēmisko zināšanu bagātināšanas esmu pievērsies arī literatūras kritikas darbam, tādējādi skatot literatūru ne tikai kā kaut ko jau notikušu, bet arī nepārtrauktā attīstībā esošu. Man ir patiesa interese par to, ko daru, un izpratne, ka tādējādi ne tikai pilnveidojos pats, bet esmu arī neliela daļa no lieliem literatūru, kultūru, zinātni un pasauli mainošiem procesiem.

Iegūt Kristapa Morberga stipendiju man ir liels pagodinājums un prieks, jo redzu, ka ir novērtēta mana līdzšinējā darbība – augstie studiju rezultāti, pirmie raksti un dalība zinātniskajās konferencēs. Vienlaikus apzinos, ka tā ir atbildība, un apņemos arī turpmāk ar saviem darbiem apliecināt, ka esmu bijis šīs stipendijas cienīgs. 
Pateicoties Kristapa Morberga stipendijai, varēšu drošāk koncentrēties iesāktajam un piepildīt iecerēto, fokusēt spēkus zinātniskās karjeras un literatūras kritiķa prasmju pilnveidošanai.”

2014. gadā Arturs aizstāvējis bakalaura darbu par tēmu "1905. gada revolūcija latviešu romānos: vainas apziņas diskurss" un turpina studijas maģistrantūrā.