Didzis Irbe

Studē: LU Ekonomikas un vadības fakultāte, bakalaura studiju programma „Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija”.
Hobiji: Sports un ceļošana. 
Raksturo: Draudzīgs, centīgs, izpalīdzīgs, radošs, mērķtiecīgs, ar izteiktu atbildības sajūtu, ar vēlmi apgūt jaunas zināšanas.  
Moto: Nekad nepadodies un neapstājies pie pirmajām grūtībām, jo tās ir domātas, lai pārvarētu.

Didzis Irbe Kristapa Morberga stipendiju 2 200 eiro apmērā ieguvis 2014./2015.akad. gadā. Par sevi stāsta:

„Studējot starptautisko ekonomiku un komercdiplomātiju, esmu ieguvusi plašu pasaules redzējumu un zināšanas. Tā aptver plašu zināšanu kopumu: starptautisko ekonomiku, svešvalodas, tiesību zinātni un diplomātiju. Šīs jomas un starptautisko notikumu un procesu analīze mani ir saistījusi jau no skolas laika. Ar iegūtajām zināšanām un specialitāti ir iespēja strādāt gan privātajā, gan valsts sektorā, piemēram, kādā starptautiskā organizācijā vai valsts ministrijā. Šādas un līdzīgas iespējas arī vēlos izmantot nākotnē savā karjerā. Noteikti savā prakses vietā valsts pārvaldē iegūtās zināšanas mani pietuvina šim mērķim.

Uzskatu, ka svarīgi ir iegūt zināšanas arī ārpus lekciju vides, tāpēc piedalos dažādās konferencēs – gan starptautiskās, gan vietēja mēroga. Regulāri piedalos dažādos projektos un konkursos – viens no tādiem bija sadarbībā ar Tartu un Turku universitātēm rīkotās studentu sacensības „How to be a consultant” 2014.gada maijā, kurās uzvarēju.

Tāpat arī esmu piedalījies starptautisku konferenču un dažādu pasākumu organizēšanā un rīkošanā, piemēram, Zinātnieku nakts un starptautiskā konference ISSWOV (International Society of Work and Organizattional Values). Tāpat esmu pārstāvējis Ekonomikas un vadības fakultāti „Junior Achievement” rīkotajās izbraukuma sesijās Latvijas vidusskolās, vadot radošo ideju darbnīcas skolēniem.

Neskaitot mācības un sociālās aktivitātes, daļa manas dzīves ir saistīta ar vieglatlētiku. Kādreiz pats aktīvi piedalījos sacensībās, bet šobrīd pārsvarā tās tiesāju. Īpaši gribu minēt soļošanu, kur es kā viens no stila tiesnešiem tiesāju lielāko daļu sacensību Latvijā un ārpus tās.

Esmu pateicīgs saviem vecākiem un ģimenei, kas centusies mani atbalstīt un sniegt visu, kas ir viņu spēkos, kā arī LU un pasniedzējiem par dotajām zināšanām un iespējām sevi pilnveidot. Tāpat esmu īpaši pateicīgs LU Fondam par piešķirto Kristapa Morberga stipendiju – tas ir liels pagodinājums un arī novērtējums manam darbam un ieguldītajām pūlēm. Tas ir finansiāls atbalsts, bet arī liela atbildība un stimuls neapstāties un turpināt pilnveidoties savā attīstībā.”

2015. gadā Didzis aizstāvējis bakalura darbu par tēmu "Eiropas Savienības ārvalstu investīciju atdeves salīdzinājums pa reģioniem".