Eva Vīksna

Studē: LU Juridiskā fakultātē, bakalaura studiju programmā „Tiesību zinātnes”.
Hobiji: Lasīšana, svešvalodu apgūšana, pārgājieni, astronomija
Raksturo: Entuziastiska, radoša un draudzīga.  
Moto: Svarīgi ir saglabāt ticību labajam, cerību par gaišu nākotni un mīlestību pret līdzcilvēkiem un dzīvi..

Eva Vīksna Kristapa Morberga stipendiju 2 200 eiro apmērā ieguvusi 2014./2015.akad. gadā. Par sevi stāsta:

„Jurisprudences studijas izvēlējos, jo mans mērķis ir saistīt nākotni ar palīdzēšanu cilvēkiem. Esmu ideāliste un neciešu netaisnības. Ticu, ka katrs labais darbs ir nozīmīgs. Un priecājos, ja varu izdarīt kaut ko noderīgu gan sev, gan citiem. Skolas laikā apsvēru arī iespēju studēt medicīnu, bet priecājos, ka nosvēros par labu tiesību zinātnei, jo jūtu, ka šis tomēr ir mans „lauciņš”. 

Paralēli studijām gan pati piedalos tiesu izspēlēs, gan palīdzu tās organizēt Eiropas Tiesību zinātņu studentu asociācijai Latvijā (“ELSA Latvia”). Šobrīd esmu iesaistījusies arī cilvēktiesību organizācijas “Amnesty International” darbībā.
Jurisprudenci no praktiskās puses ļauj redzēt darbs tiesā – esmu tiesneša palīdze. 
Kaut arī apvienot visas aktivitātes nav viegli, man ir svarīgi, ka varu darīt pēc iespējas vairāk – attīstīties, mācīties un palīdzēt citiem. Esmu ļoti pateicīga LU Fondam par izrādīto uzticību un sniegto iespēju. Stipendija ir neatsverams materiāls atbalsts, kas palīdzēs īstenot gan manus studiju, gan ārpusstudiju mērķus.”

2015. gadā Eva aizstāvējusi bakalaura darbu par tēmu "Publisko personu komercdarbība valsts atbalsta kontekstā" un turpina studijas maģistrantūrā.