Ģirts Zāģeris

Studē: LU Fizikas un matemātikas fakultāte, bakalaura studiju programma „Fizika”.
Hobiji: Sports - īpaši basketbols, kordziedāšana, video montāža. 
Raksturo: Mērķtiecīgs, cīnītājs, ar vēlmi uzvarēt, uzņēmīgs, taču tajā pašā laikā humoru mīlošs un stresošanu neatzīstošs.  
Moto: Galvenais ir rezultāts!

Ģirts Zāģeris Kristapa Morberga stipendiju 2 200 eiro apmērā ieguvis 2014./2015.akad. gadā. Par sevi stāsta:

„Jau pamatskolā ievēroju, ka eksaktie priekšmeti man padodas un interesē vairāk par citiem. Tāpēc izvēlējos studēt fiziku LU un no pirmajiem studiju mēnešiem sapratu, ka esmu nokļuvis īstajā vietā. Mācības fizmatos labi saskanēja ar manu vēlmi izprast, kā pasaule strādā, turklāt ļāva man iepazīt daudzus līdzīgi domājošus cilvēkus.

Nepilns pusotrs gads LU FMF manī ir radījis lielu patriotismu pret fakultāti – ar to lielā mērā saistās manas sabiedriskās aktivitātes, proti, dalība Jauno Fiziķu skolā, FMF Studentu padomē, kā arī LU FMF jauktajā korī „Aura”. Krietni senāka aizraušanās man ir basketbols – ar to nodarbojos jau astoņus gadus. Šis sporta veids lielā mērā ir ietekmējis arī manu attieksmi pret dzīvi, mācījis mērķtiecību un nepadošanos.

Vēlos teikt paldies LU Fondam par Kristapa Morberga stipendijas piešķiršanu – tas ir liels pagodinājums. Finansiālais atbalsts ļaus efektīvāk turpināt iesākto, sasniedzot arvien jaunas virsotnes. Pateicība jāizsaka arī ģimenei, skolotājiem, pasniedzējiem un draugiem – bez šiem cilvēkiem es panākumu nebūtu varējis izcīnīt!”