Ilze Andžāne

Studē: LU Sociālo zinātņu fakultātē, bakalaura studiju programmā „Politikas zinātne”.
Hobiji: Saksofonspēle, dejošana, fotografēšana, aerobika, pirtī iešana, galda spēļu spēlēšana.
Raksturo: Emocionāla, bet mērķtiecīga sava likteņa veidotāja.  

Ilze Andžāne Kristapa Morberga stipendiju 2 200 eiro apmērā ieguvusi 2014./2015.akad. gadā. Par sevi stāsta:

„Esmu apķērīga un izpalīdzīga meitene, kurai piemīt latgaliskais šarms. Man patīk sevi provocēt un pārbaudīt, uz ko esmu spējīga. Nelaižu garām iespējas, kurās sevi varu pilnveidot profesionāli. Bieži vien alkstu mieru, tāpēc sveši nav dārza darbi – tie palīdz atbrīvoties no ikdienas steigas, darbiem un domām.

Pašlaik darbojos LU teātrī, izmantoju LU sporta iespējas, iesaistos sava dzimtā novada pašvaldības dokumentu uzlabošanā kā brīvprātīgā un veicu darbiņus Latvijas Politologu biedrības labā. Visnotaļ liela aizraušanās man ir sporta pasākumu apmeklēšana.

Stipendijas iegūšana vairo ticību un paļāvību saviem spēkiem un spējām. Kristapa Morberga stipendija ir kā atzinība par paveiktajiem akadēmiskajiem un sabiedriskajiem darbiem un motivācija pilnveidoties, izglītoties un kļūt par LU vizītkarti.”

2015. gadā Ilze aizstāvējusi bakalaura darbu par tēmu "Eiropas Savienības dalībvalstu intereses Eiropas Kosmosa politikas īstenošanā" un turpina studijas maģistrantūrā.