Ilze Medne

Studē: LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, bakalaura programmā „Psiholoģija”.
Hobiji: Tautas dejas, koris, galda spēles.
Raksturo: Radoša, uzņēmīga, apķērīga.  
Moto: Katrs ir brīvs dzīvot tādu dzīvi, kādu grib.

Ilze Medne Kristapa Morberga stipendiju 2 200 eiro apmērā ieguvusi 2014./2015.akad. gadā. Par sevi stāsta:

„Studēt psiholoģiju Latvijas Universitātē izvēlējos prof. V.Reņģes iespaidā, kurš lasīja aizraujošu psiholoģijas kursu Latvijas Mākslas akadēmijā laikā, kad tur mācījos bakalaura programmā. Kā izrādījās, man kā gleznotājai psiholoģijas zinātne ir ļoti saistoša – ne tikai sevis izpratnē un savas personības izpētē, bet arī kā jauns pētījumu lauks, kas dod iespējas izzināt, kā indivīds uztver un vērtē mākslu, kādi kritēriji ir svarīgi mākslas izvēlē un vai pastāv kāda saistība starp šiem kritērijiem un cilvēka personības iezīmēm. 

Mākslas psiholoģija ir salīdzinoši jauns un ļoti perspektīvs pētniecības lauks, kas sniedz iespēju atklāt un pierādīt arvien kaut ko jaunu, jo tikai pēdējā divdesmitgadē ir sākušies aktīvi pētniecības darbi mani interesējošajā jomā. 
Kļūšana par Kristapa Morberga stipendiāti manī ir vairojusi apņēmību attīstīt šo pētījumu jomu Latvijā, dodot pārliecību, ka mākslas pētīšana ar psiholoģijas zinātnes piedāvātajiem instrumentiem ir nozīmīga un nepieciešama ne tikai mākslas studentiem, bet ikvienam sabiedrības loceklim, jo māksla taču ir sociāls process un tā veido mūsu nacionālo identitāti. Stipendiju ieguvu, jo esmu mērķtiecīga studente ar patiesu personisku interesi tajā, ko studēju, tāpēc domāju, ka attaisnošu LU Fonda izrādīto pagodinājumu.

Man ir svarīgi savā radošajā darbībā apvienot abas sev interesējošās jomas – psiholoģiju un glezniecību, un dalīties ar savu pieredzi, zināšanām, iekšējiem resursiem. To daru ne tikai gleznojot un pētot mākslas uztveri, bet arī darbojoties kā Dr. Klauns bērnu slimnīcā. Tur noder gan mans radošais gars, gan arī psiholoģijas studiju laikā attīstītās prasmes. Man ir svarīgi aktīvi darboties un iesaistīties sabiedriskās aktivitātēs, tas ļauj man augt kā personībai un dot kaut mazu pienesumu sabiedrības kopējā attīstībā un labklājībā.”

2015. gadā Ilze aizstāvējusi bakalura darbu par tēmu "Personības faktori un ar mākslu saistīta pieredze kā prognozētāji estētiskajam vērtējumam abstraktu un reprezentatīvu gleznu gadījumā".