Jānis Tjarve

Studē: LU Fizikas un matemātikas fakultāte, bakalaura studiju programma „Fizika”.
Hobiji: Aikido, basketbols, skriešana. 
Raksturo: Optimistisks reālists, augstu vērtēju atbildības sajūtu pret cilvēkiem un darbiem.  
Moto: Bez darba nav rezultātu!

Jānis Tjarve Kristapa Morberga stipendiju 2 200 eiro apmērā ieguvis 2014./2015.akad. gadā. Par sevi stāsta:

„Interese par fiziku parādījās jau skolā. Vidusskolā sapratu, ka fizika gan patīk, gan sanāk, tāpēc studiju izvēle bija skaidra. Uzskatu, ka fizika ir pamats mūsu pasaulei – gan apkārt notiekošajām parādībām, gan racionālajam domāšanas veidam. Pašlaik studēju LU Fizikas un matemātikas fakultātēs fizikas bakalaura programmas 2.kursā. Šī pusotra gada laikā esmu vairākkārt pārliecinājies, ka izdarīju pareizo lēmumu augstskolas un studiju programmas izvēlē, jo vēlme aktīvi darīt neaprobežojas tikai akadēmiskajā jomā – darbojos gan LU Fizikas un matemātikas fakultātes Studentu padomē, gan Jauno Fiziķu skolā. 

Visvairāk cilvēkos vērtēju atbildības sajūtu pret uzticēto darbu. Strādājot komandā ar šādiem cilvēkiem, var sasniegt daudz. Fizikas un matemātikas fakultātē šādi cilvēki noteikti ir!

Piešķirtā stipendija ir liels pagodinājums, par ko esmu pateicīgs LU Fondam. Paldies vēlos teikt arī pasniedzējiem, vecākiem un draugiem – bez viņiem es nebūtu es!”